چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه (هفت خوان رستم)

دسته: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 85 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 147

چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه (هفت خوان رستم)

اولین مسئله در این رساله، به بررسی شخصیت رستم و جایگاه او در تفکر اساطیری ایرانی و بویژه نقش او در «شاهنامه» اختصاص دارد. در ضمن، پیشینه خاندان سام و نریمان و رستم دستان (چنانچه حکیم فردوسی بر ما می نمایاند) مطرح می گردد. از سوی دیگر، از دیدگاه مورفولوژی (ریخت شناسی و سیما شناسی و..) و در آلات وادوات جنگی این پهلوان رستم و تنها یاورش رخش بحث به میان می آید. [1]

نکته دیگر صفات نیکوی رستم است که به گونه ای خاص در وجود او جمع شده اند. همچون: زورمندی، هنرمندی، اعتقاد (توکل)، مدبّری، علاقه به رزم و بزم، زبان آوری، وفاداری، جوانمردی و پهلوانی عیان می گردد.

نکته دیگر اینکه در هفت خوان، نماد تعالی رستم است، و رستم مظهر انسان کامل ایرانی است که با موجودات اساطیری همچون اژدها و دیوان، برخوردها و چالش دارد.

قسمت دوم این نوشتار به بررسی هفت خوان، وجه نمایش آن از زاویه دید انسان امروزی بررسی شخصیتها و چهره ها در ادبیات … – (چنانکه متعارف است). پرداخته است. تصاویریکه به نوعی یک؟ «تیپ» را به مامعرفی می کنند. همچون جادوگر، کودن، مست و …

در پایان نگارنده به موضوع اصلی (با پیش زمینه مطرح شده) پرداخته است.

فضا سازی فردوسی در «خوان ها» نحوه نمایش صفحه ها و توصیف از آنها و بررسی شعراو از نگاه تصویری و گرافیکی، چنانکه طرح موضوع از این نکته شروع می شود.

نتیجه گیری: شاهنامه بطوریکه تاریخ نقاشی ایرانی نشان داده – تصویری ترین و خوش پرداخت ترین، روایت ادبی است که در نحوه بیان فضا، صفحه ها، حالات چهره های انسانی و حتّی حیوانی، رنگ ها و توصیف موجودات اساطیری جایگاه قابل توجه و مثال زدنی دارد.

فهرست مطالب

چکیده 4

پیشگفتار 6

مقدمه8

فصل اول: رستم کیست؟ 11

(دوران زندگی خانواده رستم)

فصل دوم: رستم چگونه مردی است؟ 26

(صورت وسیرت رستم هنیت و سلاح و اسب رستم)

فصل سوم: «هفت خوان» 44

(جنگ های رستم موجودات اساطیری در هفت خوان)

فصل چهارم: بررسی چهره های مختلف هفت خوان از دیدگاه چهره پردازی54

فصل پنجم: شناخت مکالمه و کلام در نمایش 69

نیروهایی که در روند نمایش دخیل هستند

فصل ششم: بررسی فضا و صفحه های هفت خوان 75

خوان اول 76

خوان دوم 79

خوان سوم 84

خوان چهارم 90

خوان پنجم 94

خوان ششم 102

خوان هفتم 106

فصل هفتم: داستان مرگ جهان پهلوان رستم 115

فصل هشتم: پیشنهاد و نتیجه گیری 127

خلاصه کار عملی 128

فهرست منابع

  • چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه (هفت خوان رستم)
  • هنر گرافیک
  • شاهنامه
  • چهره پردازی
  • هفت خوان رستم
  • صحنه آرایی

کلیک جهت دانلود