مقاله حسابداری مدیریت محیطی

دسته: حسابداری

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 14 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

مقاله حسابداری مدیریت محیطی

محتوی مقاله شامل موارد زیر می باشد:

1) حسابداری مدیریت محیطی چیست؟

2) موارد کاربردی و فایده های حسابداری مدیریت محیطی چیست؟

3) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی در صنعت چیست؟

4) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای دولت چیست؟

5) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای جامعه چیست؟

6) چرا حسابداری مدیریت محیطی توسعه یافت؟

بازنگری حسابداری مدیریت محیطی: حسابداری مدیریت محیطی چیست؟

حسابداری مدیریت محیطی اصطلاح گسترده ای است که همانند زیر در چندین متن مختلف استفاده میشود:

انواع حسابداری عمومی

حسابداری مدیریت:

کاربرد هزینه و اطلاعات دیگر را برای تصمیم گیری در یک سازمان تشخیص، گردآوری، برآورد و تحلیل می کند.

حسابداری مالی:

گسترش و گزارش اطلاعات مالی توسط یک سازمان برای قسمتهای خارجی (مانند بانکها، صاحبان سهام) را برعهده دارد.

حسابداری ملی:

گسترش اقتصادی و اطلاعات دیگر برای توصیف درآمد ملی و سلامت اقتصادی را برعهده دارد.

  • مقاله حسابداری مدیریت محیطی
  • حسابداری مدیریت محیطی

کلیک جهت دانلود