مقاله ترجمه شده ‘ارزیابی لرزه ای قاب های بتن مسلح در محیط های ناملایم با استفاده از انالیز پوش اور’

دسته: عمران

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1977 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

در این مقاله به بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح با مقاومت های مختلف برای 4 ساختمان که در شرایط محیطی ناملایم (در ابن مقاله شهر ابوظبی) قرار دارن, توسط انالیز غیر خطی پوش اور و مقایسه برش پایه و تغییر مکان این سازه ها پرداخته شده است

و خلاصه ای از ترجمه به شرح زیر است:

اخیرا تهیه یک ایین نامه زلزله در ابوظی, موجب افزایش سرمایه گذاری در زمینه ایمنی زلزله ساختمان های بتن مسلح چند طبقه شده است. شرایط محیطی ناملایم ابوظبی موجب افزایش خطر این ساختمان ها شود.

بحث اصلی این مقاله, ارزیابی لرزه ای عکس العمل ساختمان های با قاب بتن مسلح زمانی که بتن بطور تدریجی رو به خرابی می رود و همچنین مقایسه بین برش پایه ساختمان و تغییر مکان ساختمان در مراحل مختلف بارگذاری زلزله می باشد.

موارد مورد مطالعه ساختمان های 5, 10, 15, 20 و 30 طبقه ای می باشند که مطابق با ایین نامه های ACI 318 و IBC 2009 طراحی لرزه ای شده اند و با استفاده از نرم افزار SAP 2000 به انالیز پوش اور آن پرداخته اند.

 • تغییر مکان
 • برش پایه
 • زلزله
 • محیط نا ملایم
 • پوش اور
 • تحلیل غیر خطی
 • ارزیابی لرزه ای
 • انالیز پوش اور
 • انالیز پوش اور در شرایط محیطی ناملایم
 • انالیز خطی پوش اور
 • قاب بتن مسلح
 • شرایط محیطی نا ملایم

کلیک جهت دانلود