پاورپوینت روش های راهنمایی و مشاوره

دسته بندی: پاورپوینت

عنوان: روش های راهنمایی و مشاوره

تعداد اسلاید: 25

مفهوم راهنمایی و مشاوره:

در زبان فارسی، واژه های راهنمایی و مشاوره دربیان معانی تقریبا یکسانی استفاده می شود.

راهنمایی=هدایت و ارشاد

مشاوره=رأی دیگری را در انجام کاری خواستن

راهنمایی فرآیند یاری دهنده ای است که بصیرت فرد را در زمینه ای افزایش می دهد و موجب شناخت و بالا رفتن کمال و معرفت فرد می گردد. پند و اندرز، مطالعه کتاب، حل جدول و گوش دادن به یک سخنرانی هم می تواند نوعی راهنمایی باشد.

مشاوره یک رابطه یاری دهنده است بین مراجع و مشاور. مراجع با کمک مشاور به بررسی و تجزیه و تحلیل مشکل خود اقدام می کند و از موارد ناشناخته آگاه می شود و زندگی مطلوب تری برای خود رقم می زند.

راهنمایی جنبه پیشگیری و مشاوره جنبه درمانی دارد

  • پاورپوینت
  • پاورپوینت روش های راهنمایی و مشاوره

کلیک جهت دانلود