آمار اوقات ساعت بیداری دانش آموزان یک دبیرستان (آمار سوم دبیرستان)

آمار اوقات ساعت بیداری دانش آموزان یک دبیرستان (آمار سوم دبیرستان)

پروژه آمار اوقات ساعت بیداری دانش آموزان یک دبیرستان (پروژه آمار سوم دبیرستان)، دانلود پروژه آمار اوقات ساعت بیداری دانش آموزان یک دبیرستان (پروژه آمار سوم دبیرستان)، دانلود رایگان پروژه آمار اوقات ساعت بیداری دانش آموزان یک دبیرستان (پروژه آمار سوم دبیرستان)، پروژه آمار سوم دبیرستان، دانلود پروژه آ

دسته بندی: جزوات» آمار

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 71 کیلوبایت

پروژه آمار اوقات ساعت بیداری دانش آموزان یک دبیرستان (پروژه آمار سوم دبیرستان)

بخشی از پروژه:

جدول فراوانی ساعات بیداری دانش آموزان در یک دبیرستان:

نام و نام خانوادگی بیداری نام و نام خانوادگی بیداری

میلاد احمد زاده 7 میلاد کلاته 7

داده ها:

30/7-7-20/7-7-30/7-20/7-7-7-45/6-7-45/6-7-7-6-7

و بخش های مختلف پروژه شامل موارد زیر است:

جدول فراوانی

جدول زاویه مرکزی

جدول فراوانی مطلق

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی

نمودار چندبر فراوانی (مستطیلی)

رسم نمودار دایره ای

بدست آوردن مُد

بدست آوردن میانه

بدست آوردن میانگین

رسم نمودار جعبه ای

بدست آوردن واریانس و انحراف معیار

بدست آوردن ضریب تغییرات

  • دانلود رایگان پروژه آمار اوقات ساعت بیداری دانش آموزان یک دبیرستان (پروژه آمار سوم
  • دانلود پروژه آمار اوقات ساعت بیداری دانش آموزان یک دبیرستان (پروژه آمار سوم دبیرستان)
  • پروژه آمار اوقات ساعت بیداری دانش آموزان یک دبیرستان (پروژه آمار سوم دبیرستان)

کلیک جهت دانلود