شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فارسان (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فارسان (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: shp

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 10 کیلوبایت

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

نام شهرستان

مرکز شهرستان

مساحت شهرستان به کیلومتر

محیط شهرستان به کیلومتر

مساحت شهرستان به هکتار

  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فارسان
  • نقشه مرز شهرستان ها
  • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها
  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها
  • شیپ فایل مرز شهرستان ها
  • شیپ فایل محدوده سیاسی
  • استان چهارمحال و بختیاری
  • نقشه ی محدوده سیاسی

کلیک جهت دانلود