بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان جهاد کشاورزی

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان جهاد کشاورزی

نظر به گسترش پیوسته سازمان های صنعتی، اداری و لزوم بهره گیری صحیح ازامکانات محدودبرای تأمین نیازهای روزافزون جامعه، هدایت سازمان های تولیدی، صنعتی و دولتی در تحقق هدف های سازمانی و ایفای وظیفه، احتیاج به مدیریت های صنعتی و اداری پیشرفته و متکی به اصول علمی داشته و به کارگرفتن فنون جدید در مدیریت…

دسته بندی: جزوات» کشاورزی و زراعت

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 104 کیلوبایت

مقدمه، منابع، تمام فصل ها

مقدمه

نظر به گسترش پیوسته سازمان های صنعتی، اداری و لزوم بهره گیری صحیح ازامکانات محدودبرای تأمین نیازهای روزافزون جامعه، هدایت سازمان های تولیدی، صنعتی و دولتی در تحقق هدف های سازمانی و ایفای وظیفه، احتیاج به مدیریت های صنعتی و اداری پیشرفته و متکی به اصول علمی داشته و به کارگرفتن فنون جدید در مدیریت ها ضروری است. در عین حال محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالشهای جدیدی روبه رو می سازدو هرروز پویاتر از قبل می شود. رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می کند. مفاهیم مشارکت، توانمندسازی، کارگروهی، انعطاف و نظیر اینها، به منزله مسائل روز سازمانها، مدیران را به خود مشغول می دارند. در کنار این موارد، تقاضاهای جدیدتر برای بهره وری و مزیت رقابتی، ازطریق ‘ کاراترکردن عملیات ‘، ‘ بهره گیری ازفن آوری جدید ‘، ‘ تعهدوالتزام به ارائه محصولات و خدمات کیفی ‘ و ‘ جلب رضایت مشتری وارباب رجوع ‘ مطرح می شوند. در این میان مدیریت کیفیت جامع یکی از مفیدترین و مؤثرترین روشهای مورد استفاده در سیستمهای مدیریتی به شمار می آید که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت را دربر دارد.

  • سازمان جهاد کشاورزی
  • استقرار
  • مدیریت کیفیت جامع
  • توانمند سازی کارکنان
  • مدیریت کیفیت جامع
  • توانمند سازی کارکنان
  • سازمان
  • مدیریت
  • مدیریت سازمان

کلیک جهت دانلود