3 نظریه انیشتین (نظریه نسبیت=خداشناسی و نظریه های فیزیکی انیشتین+نظریه میدان واحد)

دسته بندی: فیزیک

قالب فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 28

تئوری جاذبه ای که نیوتن (Newton) ارائه کرد

خیلی زود بدون تقریبآ هیچ سئوالی جدی مورد پذیرش دانشمندان قرار گرفت.

تا اینکه در اویل قرن بیستم آلبرت اینشتین (Albert Einstein 1879- 1955) با ارائه نظریه نسبیت خاص در سال 1905 و نظریه نسبیت عام در سال 1915 نه تنها قوانین فیزک و جاذبه عمومی نیوتن بلکه پایه های فیزیک عصر خود را لرزاند.

هر چند قبل از او ماکس پلانک (Max Planck) با ارائه نظریه کوانتم (Quantum) تا حد زیادی فیزیک نیوتنی را زیر سئوال برده بود اما اینشتین با انتشار مقاله های خود راجع به تئوری نسبیت رسما ثابت کرد که فیزیک نیوتن در حالت های بسیار خاص پاسخگوی پدیده های فیزیکی می باشد.

وی بعد ها با فعالیت هایی که در سالهای 1920 تا 1925 انجام داد بعنوان یکی از پایه گذاران اصلی مکانیک کوانتم نیز شناخته شد.

آلبرت اینشتین طی سالهای 1930 الی 1955 به بررسی رفتار عالم هستی پرداخت و مقالاتی در این باره منتشر کرد. او می خواست با ترکیب تئوری نسبیت و کوانتم به تئوری جامعی برای مدل کردن جهان هستی دست پیدا کند که زندگی این فرصت را برای تکمیل کار به او نداد. اما بعد ها در سال 1933 هابل (Hubble) و هومنسون (Humanson) با تحقیقاتی که در زمینه کهکشانهای مختلف انجام دادند بر نظریه های او را جع به جهان هستی صحه گذاردند.

آلبرت انیشتین دو نظریه دارد. نسبیت خاص را در سن 25 سالگی بوجود آورد و ده سال بعد توانست نسبیت عام را مطرح کند.

نسبیت خاص

نسبیت خاص درک فیزیکی ما از فضا و زمان را، که پیش از این با مکانیک کلاسیک فهمیده می شد، گسترش داد و اصلاح کرد.

اثرهای نسبیت خاص برای اجسامی که با سرعت های بسیار زیاد (نزدیک به سرعت نور) حرکت می کنند مهم می شود. برای اجسامی که سرعت شان بسیار کمتر از سرعت نور است (یعنی تقریباً همهٔ پدیده های روزمره) نسبیت خاص به همان نتایجی منجر می شود که پیش از این در فیزیک کلاسیک نیز به تقریب پیش بینی می شد. بنابراین در مطالعهٔ بسیاری از پدیده های روزمره همچنان از مکانیک کلاسیک استفاده می شود.

  • نظریه های انیشتین
  • نظریه نسبیت
  • عمومی
  • نظریه نسبیت انیشتین
  • نظریه خداشناسی انیشتین

کلیک جهت دانلود