عملیات اجرائی فاز اول تصفیه خانه آب مجتمع عمران آباد از توابع شهرستان پارس آباد

طرح تصفیه خانه آب مجتمع های روستایی عمران آباد، شهید مهدوی و امام علی (ع) بطور مشترک برای تأمین آب شرب و بهداشتی مورد نیاز روستاهای تحت پوشش این مجتمع ها در نظر گرفته شده است بطوریکه تعداد روستاهای مجتمع عمران آباد 9 روستا، مجتمع شهید مهدوی 21 روستا و مجتمع امام علی (ع) 23 روستا می باشد به همراه فایل اتوکد و اکسل

دسته: کارآموزی

بازدید: 9 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2325 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 35

سیمای طرح:

محل مورد نظر برای احداث تصفیه خانه مذکور در مجاورت کانال اصلی مغان و در نزدیکی روستای حاج اسبرکندی قرار دارد. در مرحله اول آب خام ابتدا از کانال آبیاری مغان به ابتدای تصفیه خانه پمپاژ و بعد از طی فرآیند تصفیه، در مرحله دوم آب تصفیه شده در دو مسیر به مخازن اصلی این سه مجتمع پمپاژ خواهد شد. این تصفیه خانه در دو مدول 40 لیتر در ثانیه و در زمینی به مساحت 6/4 هکتار طراحی و نقشه های اجرایی آن تهیه شده است. در این پروژه صرفاً مدول اجرایی مرحله اول این تصفیه خانه با ظرفیت 40 لیتر در ثانیه اجراء خواهد شد.

1- شناسنامه و خلاصه گزارش:

عملیات اجرائی فاز اول تصفیه خانه آب مجتمع عمران آباد از توابع شهرستان پارس آباد

محل اجرا: روستای حاج اسبر کندی – بخش اصلاندوز – شهرستان پارس آباد

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل.

مشاور طراح: شرکت مهندسین مشاور طرح افرا.

دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور آذر بند ساز اردبیل.

پیمانکار: شرکت مهندسی تارا.

نظارت: عالیه – مقیم ×

مشخصات قرارداد اولیه:

مبلغ اولیه پیمان: 500/886/481/22 ریال بر اساس فهارس بهای سال 1387و ضریب کلی پیمان: 9824/0

مدت قرارداد (ماه): 12 ماه

تاریخ شروع قرارداد: 19/11/1387

شماره قرارداد: 8/16764/11/آ/ش

تاریخ خاتمه قرارداد: 19/11/1388

مدت تمدید قرارداد (ماه): 24 ماه

تاریخ خاتمه مدت تمدید قرارداد: 30/11/1390

مشخصات قرارداد الحاقیه:

مبلغ اولیه پیمان: 331/774/440/8 ریال بر اساس فهارس بهای سال 1388 و ضریب کلی پیمان: 87/1

مدت قرارداد (ماه): 5 ماه

تاریخ شروع قرارداد: 01/12/1390

شماره قرارداد: 8/1130/1390

تاریخ خاتمه قرارداد: 15/05/1391

مدت تمدید قرارداد (ماه): 5/3 ماه

تاریخ خاتمه مدت تمدید قرارداد: 30/08/1391

2- کارهای اصلی موضوع پیمان:

کارها و اولویت های ابلاغی بعدی که جزو برآورد اولیه منضم به قرارداد نبودند:

فنس کشی محوطه تصفیه خانه.

کانال شرقی و غربی جمع آوری آبهای سطحی داخل تصفیه خانه.

اتاق برق.

محوطه سازی تصفیه خانه.

ساختمان انبار تجهیزات و کالا.

 • واحد ته نشینی
 • واحد انعقاد
 • حوضچه تماس کلر
 • ایستگاه پمپاژ خروجی
 • صافی کند ماسه ای
 • ساختمان سرویس ب
 • ساختمان کلر زنی
 • عملیات اجرائی فاز اول تصفیه خانه آب مجتمع عمران آباد از توابع شهرستان پارس آباد
 • حوضچه پیش ته نشینی
 • پیش صافی با جریان رو به بالا
 • واحد لخته ساز
 • ایستگاه پمپاژ ورودی
 • مخزن آب خام 750 متر مکعبی

کلیک جهت دانلود