دانلود فایل ورد (Word) بررسی چاه های نفت و نگهداری آنها

دسته بندی: معماری، عمران و نقشه برداری

عنوان پروژه: دانلود پروژه بررسی چاه های نفت و نگهداری آنها

تعداد صفحات: 102

مقدمه

روشهای جداره گذاری و سیمانکاری چاههای نفت در سال های اخیر بسیار پیشرفت کرده و پیچیده شده اند در جستجو و کاوش نفت، چاههای عمیق تری حفاری شده و همراه با آن روشهای جداره گذاری و سیمانکاری بهبود یافته اند تا بتوان با شرایط سخت تری که در اعماق زیادتر پیش می آیند، دست و پنجه نرم کرد.

عمل سیمان کردن در حدود سال 1903 میلادی در کالیفرنیا آغاز شد، ولی سابقه روش مدرن و فعلی سیمانکاری به سال 1920 میلادی برمی گردد که در آن تاریخ ارل هالیبرتون چاه متعلق به دبلیو. جی. اسکلی 2 را درمیدان هیوت اکلاهما 3 سیمان کرد. جت میکسرهالیبرتون هنوز یک وسیله اساسی برای مخلوط کردن سریع دوغاب سیمان است. در سال 1903 تنها یک نوع سیمان وجود داشت و هیچ افزایه ای در کار نبود. امروزه هشت نوع سیمان وجود دارد و تعداد افزایه های موجود به بیش از 40 رقم می رسد. استفاده از سیمان فله بصورت استاندارد درآمده است و برای هر عملیات خاصی، یک مخلوط خشک ویژه از سیمان تهیه شده و بکار می رود.

زمان انتظار برای سیمان که در سال 1920 حدود 10 روز بود در حال حاضر به کمتر از 24 ساعت کاهش یافته است. سیمانکاری تزریقی که در دهه 1930 ابداع شده اینک بصورت یک روش عادی برای کور کردن مشبک ها یا مسدود کردن لایه های آب ده درآمده است. خراشنده و پرگر 1 در سال 1940 برای بهبود سیمانکاری رشته جداری به کار می رفت ولی بعد از جنگ جهای دوم از نقطه نظر مهندسی مورد توجه گسترده قرار گرفته است.

در روش حفاری ضربه ای همزمان با حفر چاه، چاه دائماً باید جداره گذاری شود و به این خاطر چندین رشته جداری مورد نیاز است. اما در حفاری دورانی 2 می توان بخش زیادی از چاه را بدون جداره گذاری حفر نمود. علت آنکه در حفاری دورانی امکان دارد که چاه را بدون جداره گذاری حفر نمود. علت آنکه در حفاری دورانی امکان دارد که چاه را بدون جداره گذاری تا عمق بیشتری ادامه داد آن است که می توان با استفاده از گل های حفاری، فشار تحت الارضی را کنترل کرد. امروزه جداره گذاری عموماً با اهداف و منظورهای خاصی انجام می شود که بستگی به شرایط مشخص هر چاه داشته و اکراه یا اختیار در آن وجود ندارد.

فهرست

مقدمه

اجزای دکل

رشته حفاری

مشکلات حفاری

1- تئوری

1- 1 جداره گذاری

1- 2 انواع رشته های جداری

1- 3 رشته هادی

1- 4 رشته جداری سطحی

1- 5 رشته جداری تولید

1- 6 رشته جداری میانی

1- 7 رشته آستری

1- 8 طراحی رشته جداری

1- 9 ملاحظات در انتخاب لوله های جداری

1- 10 رزوه ها و طوقه های لوله جداری

1- 11 کلاسهای مختلف سیمان چاه نفت

1- 12 سیمان کلاس A

1- 13 سیمان کلاسB

1- 14 سیمان کلاس C

1- 15 سیمان کلاس D

1- 16 سیمان کلاس E

1- 17 سیمان کلاس F

1- 18 سیمان های کلاس H , G

1- 19 سیمان کلاس J

2- روش های طراحی لوله های جداری و روش محاسبات سیمانکاری

2- 1 روش اول طراحی لوله های جداری

2- 2 روش دوم طراحی لوله های جداری

2- 3 روش سوم طراحی لوله های جداری

2- 4 روش محاسبات سیمانکاری

3- محاسبات لوله های جداری و سیمان کاری

3- 1 اطلاعات

3- 2 محاسبات لوله جداری

3- 3 محاسبات لوله جداری

3- 4 محاسبات لوله جداری

3- 5 محاسبات لوله جداری و آستری

3- 6 محاسبات سیمانکاری پشت لوله

3- 7 محاسبات سیمانکاری پشت لوله

3- 8 محاسبات سیمانکاری پشت لوله

3- 9 محاسبات سیمانکاری پشت لوله آستری

4- 1 نتیجه و بحث

4- 2 خطاها

منابع و ماخذ

  • دانلود

کلیک جهت دانلود