فرق قیمت های جهانی با قیمت ها در جهان

دسته بندی: حسابداری

فرمت: word {قابل ویرایش می باشد}

تعداد صفحات: 7

خلاصه ای از متن: در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی، به میزانی که یارانه به کالاها و خدمات تعلق میگیرد، میزان تولید ناخالص ملی، از مبلغ واقعی کمتر محاسبه می گردد و لذا استفاده از ملاک قیمت جاری اینگونه تولیدات و خدمات در بازار جاری، در ارزیابی و مقایسه توان اقتصادی کشورها موجب اشتباه در ارزیابی ها می گردد.

  • قیمت ها در جهان

کلیک جهت دانلود