گزارش کارعملیات توپوگرافی

دسته بندی: معماری، عمران و نقشه برداری

گزارش کارعملیات توپوگرافی

قالب: Word

تعدادصفحات: 4

هدف: به بدست آوردن نقشه ی توپوگرافی مربع 100 × 100

وسایل مورد نیاز: متر، دوربین تودولیت، شاخص

شرح عملیات:

یک زمین هموار بدون مانع را انتخاب می کنیم. سپس نقطه ی A را به دلخواه انتخاب کرده و یک ایستگاه در نقطه ی A می زنیم. دوربین را بر روی نقطه ی A سانتراژ و تراز می کنیم. لمب افق (H) را بر روی یک راستای دلخواه صفر می کنیم و ورنیکال دوربین را بر روی 90 درجه قرار می دهیم. از ایستگاه A با متر 50 متر در راستای دوربین جدا می کنیم (با تلسکوپ و مگسک دوربین راستای متر را با راستای دوربین هماهنگ می کنیم)…

  • عملیات
  • توپوگرافی
  • گزارش کار
  • دانلود گزارش کار
  • عملیات توپوگرافی

کلیک جهت دانلود