پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه همراه با پرسشنامه و نمودار و آزمون در 115 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل/متن: هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد. با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 800 کیلوبایت

توضیحات:

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه همراه با پرسشنامه و نمودار و آزمون در 115 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

مقدمه:

هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاکتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه کاری) می پردازد.

روش این تحقیق، روش توصیفی است که با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده که هشت مقیاس (هیپوکندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیکوپاتی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد.

جامعه آماری، شامل کلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

نمونه آماری، شامل 50 نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان شیوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوکندری با 6 درصد، اختلال هیستری با 18 درصد و اختلال پارانویا با 2 درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است که در دامنه سنی 49-45 سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

سوالات پژوهش

فصل دوم: نظام آموزش و پرورش

تاریخچه مدیریت

انواع مدیریت

ویژگیهای مدیریت آموزشی

بهداشت روانی

پیشگیری از بیماریهای روانی

اختلال روانی

توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی

نوروز

روان پریشی (پسیکوز)

اختلال شخصیت

معلولیت روانی

اختلالات عاطفی

تعاریف نظری اختلالات روانی

پارانوئید

اسکیزوفرنی

افسردگی

هیپومانی

هیستری

هیپوکندری

پسیکوپات

پسیکاستنی

پیشینه تحقیق

تاریخچه آزمونها

آزمونهای روانی

پرسشنامه های شخصیتی

پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI)

استاندارد جدید MMPI

فرم کوتاه شده MMPI

فرم کوتاه شده MMPI

فصل سوم: جامعه و نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

اعتبار و روایی

روش گرد آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: داده های توصیفی

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته

پیشنهادات

محدودیتها

فهرست جداول

فهرست نمودارها

  • تعریف خلاقیت
  • دانلود پایان نامه هوش هیجانی
  • دانلود پایان نامه همبستگی بین هوش و خلاقیت
  • دانلود پایان نامه خلاقیت دانش آموزان
  • همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان
  • دانلود پایان نامه هوش دانش آموزان
  • ماهیت استعداد خل
  • رابطه هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستان

کلیک جهت دانلود