نقش مشاوره ای کارکنان مدرسه در اقدامات یاورانه مشاوره ای به دانش آموزان

نقش مشاوره ای کارکنان مدرسه در اقدامات یاورانه مشاوره ای به دانش آموزان

مقدمه: مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه ای حیاتی است که در عرصه ی تعلیم و تربیت جهان (خصوصاً دوره ی آموزش عمومی) از سال های دور مورد توجّه قرار گرفته است. چرا که طیّ این دوره دانش آموزان در مرحله ی آغازین تجربه های اجتماعی توأم با رشد فردی قرار دارند. تعلیم و تربیت در دوره ی مذکور نقش تعیین…

دسته بندی: جزوات» علوم تربیتی

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 103 کیلوبایت

مقدمه:

مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه ای حیاتی است که در عرصه ی تعلیم و تربیت جهان (خصوصاً دوره ی آموزش عمومی) از سال های دور مورد توجّه قرار گرفته است. چرا که طیّ این دوره دانش آموزان در مرحله ی آغازین تجربه های اجتماعی توأم با رشد فردی قرار دارند.

تعلیم و تربیت در دوره ی مذکور نقش تعیین کننده ای در هدایت فراگیر و نقش پذیری متناسب وی در جامعه ایفا می نماید به طوری که ایجاد سرمایه ی انسانی و توسعه ی فرهیختگی در جامعه ی ناشی از تربیت فراگیران در این دوره به ویژه با تأکید بر شناخت توانایی ها، استعداد ها و علایق آنان است. کمک به توسعه ی مهارت های زندگی به ویژه فرآیند تصمیم گیری و هدف گزینی از ضرورت های ارزشمندی است که تقویت فرآیند مشاوره و راهنمایی از طریق معلّمان دانا و دلسوز را میسّر می سازد.

کارکنان برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه شامل مشاور، معلم، مدیر، روان شناس، مددکار اجتماعی، روان سنج، مربی بهداشت، مربی امور تربیتی و اعضای انجمن اولیاء و مربیان می شود. از آنجا که راهنمایی فعالیتی جمعی است، برای کسب موفقیت در آن همکاری تمام کارکنان برنامه و نیز مؤسسات و نهادهای اجتماعی مربوطه ضروری است. مشخص سازی مسؤولیت ها و وظایف کارکنان برنامه راهنمایی و مشاوره از تداخل و تکرار فعالیت ها و نیز کم کاری جلوگیری می کند و اجرای برنامه راهنمایی را با موفقیت بیشتری همراه می سازد.

فهرست مطالب:

مقدمه

مسؤولیت های معلم

مسؤولیت های مدیر مدرسه

مسؤولیت های روان شناس مدرسه

تشخیص های تربیتی

بررسی مسائل شخصیتی

توصیه های تربیتی

مسؤولیت های مددکار اجتماعی

مسؤولیت های روان سنج

مسؤولیت های گروه بهداشت

مسؤولیت های مربی امور تربیتی

مسؤولیت های اعضای انجمن اولیاء و مربیان

مسؤولیت های راهنما یا مشاور مدرسه

خصوصیات راهنما یا مشاور

بررسی اثر بخشی نقش مشاور در مدارس

ضرورت و اهمیت پژوهش

مشکلات تحصیلی

مشکلات شغلی

مشاوره چیست؟

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره

اهمیت و ضرورت توجه به راهنمایی و مشاوره در سازمان آموزش و پرورش

تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان

مشاوره تحصیلی در ایران بعد از پیروزی انقلاب

هدفهای فرایند مشاوره

هدفهای برنامه ی راهنمایی تحصیلی

مهارتهای مشاوران

راهنمایی تحصیلی در دبیرستان

وظایف و مسئولیتهای مشاوران در دبیرستانها

راهنمایی دانش آموزان توسط مشاور

شرایط انجام مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی در زمینه کاهش اضطراب از امتحان

مشاوره تحصیلی در زمینه آموزش شیوه های صحیح مطالعه و روشهای بهسازی حافظه

مشاوره تحصیلی در زمینه بررسی افت تحصیلی

مشاوره تحصیلی در زمینه انتخاب رشته و راهنمایی شغلی

جامعه آماری و نمونه گیری

منابع

 • دانلود تحقیق مشاوره
 • مشاوره تحصیلی دانش آموزان
 • مشاور تحصیلی
 • دانلود تحقیق مشاوره
 • نقش مشاوره ای معلمان
 • مشاوره به دانش آموزان
 • مشاوره تحصیلی معلمان
 • اقدامات یاورانه مشاوره ای
 • تاثیر مشاوره معلمان
 • مشاوره تحصیلی در مدارس
 • مشاوره یاورانه

کلیک جهت دانلود