کتاب پزشکی خفٌی علایی

کتاب پزشکی خفٌی علایی

دانلود کتاب کامل پزشکی خفٌی علایی در قالب فایل ورد در 300 صفحه

دسته بندی: جزوات» پزشکی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 300

حجم فایل: 5,458 کیلوبایت

کتاب پزشکی خفٌی علایی

فهرست:

مقاله سوم / در تب حصبه و آبله و مانند آن

تب

انواع تبهای خلطی

حمی یوم

تب دق

تب مطبقه

تب محرقه

تب غب خالص

شطرالغب

تبهای بلغمی

(تب ربع (31

آبله و حصبه (34:

(مقاله چهارم / اندر آماسها (1) و ریشها (2

آماس گرم

آماس سرد

سرطان

خنازیر

طاعون

(داخس (9

دمل

شری (11

امانمله

جمره

نار فارسی

(کاورسه (21

گر و خارش

سعفه (28) و شیرینه (29

(ریش بلخی (32

ریشهای پلید

جراحت

خار و پیکان که در عضوی بماند

(Pressure) ‘ و ‘ فشاردگی استخوان، (Contusion) ‘ و ‘ کوفتگی، (Fracture) ‘ مقاله پنجم / در علاج: ‘شکستگی

بیرون آمدن (1) بندها از جای خویش

شکستگی و از جای بیرون آمدن بندها

(مقاله ششم / در تدبیر زینت و داءالثعلب (1

سپوسه

دراز کردن موی

(برص (6

رنگ روی روشن کردن

بوی اندامها خوش کردن و بوی عرق

معجون نوش دارو

طرقیدن پاشنه

مقاله هفتم / اندر علاج زهرها

منابع و ماخذ

نوع: کتاب

زبان: فارسی

نوع فایل: ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 300

  • راهنمایی پزشکی خفٌی علایی
  • طب خفٌی علایی
  • کتاب پزشکی خفٌی علایی
  • کتاب خفٌی علایی
  • فایل کتاب پزشکی خفٌی علایی
  • اموزش پزشکی خفٌی علایی
  • خفٌی علایی
  • معالجه خفٌی علایی
  • دانلود کتاب پزشکی خفٌی علایی

کلیک جهت دانلود