مقاله تحلیل آکوستیک امیشن (Acoustic Emission) در شناسایی نشتی یک مخزن

آکوستیک امیشن می تواند بعنوان یک تست غیر مخرب در شناسایی نشت سیال مورد استفاده قرار گیرد در این تحقیق سعی شده است تا امواج ناشی از نشت در یک مخزن استوانه ای مدلسازی شود امواج حاصل از نشت در دو دسته طبقه بندی شده است 1) موج جت سیال 2) موج کاهش فشار

دسته: مکانیک

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 173 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 8

چکیده مقاله:

آکوستیک امیشن می تواند بعنوان یک تست غیر مخرب در شناسایی نشت سیال مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده است تا امواج ناشی از نشت در یک مخزن استوانه ای مدلسازی شود. امواج حاصل از نشت در دو دسته طبقه بندی شده است. 1) موج جت سیال 2) موج کاهش فشار. بلافاصله قبل ازشروع نشت از یک ترک موج گذرای شکل گیری ترک نیز ایجاد می گردد. در این مدل موج جت سیال با توجه به بر هم کنش سیال و پوسته مورد بررسی قرار می گیرد. از تئوری انتشار امواج در سیالات و تئوری پوسته ها در مدلسازی موج کاهش فشار استفاده شده است. نهایتا برای مدل موج ناشی از شکل گیری ترک دایره شکل، یک بار پله با مقدار بحرانی تنش با شرایط مرزی مربوطه استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

اکوستیک امیشن، نشت، امواج، ترک

  • نشت
  • اکوستیک امیشن
  • ترک
  • امواج
  • مقاله تحلیل آکوستیک امیشن (Acoustic Emission) در شناسایی نشتی یک مخزن

کلیک جهت دانلود