به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی

به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی

هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 120 کیلوبایت

دانلود مقاله به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین قیمت تمام شده

خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان بهبودی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 36

توضیحات:

هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1391 بوده است.

مواد و روش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط، مشاهده فعالیت های بخش رادیولوژی و بررسی مدارک و دفاتر موجود در بخش و واحدهای اداری و پشتیبانی جمع آوری گردید. سپس، قیمت تمام شده بخش رادیولوژی با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با به کارگیری نرم افزار Excell محاسبه شد.

یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که کل هزینه ها و درآمد اختصاصی بخش، به ترتیب، مبلغ 30481370840 ریال و 29353982219 ریال است هزینه واحد خدمت بخش رادیولوژی نیز 1469973٫51 ریال محاسبه شده است.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد، به خصوص اصلاح اقدامات مدیریت منابع انسانی و نیز استانداردسازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد.

فهرست:

سوابق

داخل کشور

خارج کشور

قلمرو

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

سوال

مواد و روش

یافته ها

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

  • هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
  • پایان نامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
  • تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
  • مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
  • پژوهش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

کلیک جهت دانلود