مقاله بررسی انواع سقف ها و کاربرد آنها

مقاله انواع سقف و کاربرد آنها معرفی سقف ها و کاربردشان

دسته: عمران و نقشه کشی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 863 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25

آشنایی با سقفها و عملکرد آنها

دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند، اما سقف هر فضایی را امن می نماید. سقف ها به فضا آسایش می بخشند و

آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند. به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه

کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در حقیقت، دیوارها محیط اطراف خود را در

جهت افقی تقسیم می کنند و سقف ها محیط را در جهت قایم تقسیم می نمایند.

مهم ترین ویژگی های یک سقف را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

آشنایی با سقفها و عملکرد آنها

دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند، اما سقف هر فضایی را امن می نماید. سقف ها به فضا آسایش می بخشند وآنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند. به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسهکتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در حقیقت، دیوارها محیط اطراف خود را درجهت افقی تقسیم می کنند و سقف ها محیط را در جهت قایم تقسیم می نمایند.

مهم ترین ویژگی های یک سقف را می توان به ترتیب زیر برشمرد: و …

  • انواع شقف
  • سقف ها
  • معرفی سقف ها
  • کاربرد سقف ها
  • مقاله بررسی انواع سقف ها و کاربرد آنها

کلیک جهت دانلود