بررسی نگرش مردم بومی منطقه سبزدشت بافق نسبت به حفاظت از محیط زیست و منطقه حفاظت شده کوه بافق

: بررسی نگرش مردم بومی منطقه سبزدشت بافق نسبت به حفاظت از محیط زیست و منطقه حفاظت شده کوه بافق

یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اجتماعی – اقتصادی یک جامعه به ویژه در جوامع روستایی نقش و حضور فعالانه مردم در کارها و فعالیت های مربوط به روستای خود است. بدون همیاری و مشارکت مردم، توسعه مفهومی نخواهد داشت، چرا که هر گامی که در راه رشد و توسعه برداشته می شود، باید با همراهی مردم انجام گیرد.

دسته بندی: جزوات» زیست شناسی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 4,965 کیلوبایت

پروژه: بررسی نگرش مردم بومی منطقه سبزدشت بافق نسبت به حفاظت از محیط زیست و منطقه حفاظت شده کوه بافق

مقدمه و هدف:

بشر در طول تاریخ حیات خویش، همواره در محیط زیست تصرف کرده و آن را مطابق نیاز و سلیقه خود، تغییر داده است و برعکس، طبیعت به اشکال گوناگون در توسعه و رشد فرهنگی بشر، تأثیر به سزایی داشته است. حفظ محیط زیست یک تلاش ملی است که مستلزم مشارکت آحاد مردم است. این میراث گرانبها و سرمایه عظیم، امانتی است که از گذشتگان ما به جای مانده است و بشر امروز باید با منش اخلاقی و اجتماعی مناسب و توأم با احساس مسئولیت، آن را به صورت مطلوب به آیندگان بسپارد. مؤثرترین گام به منظور حفظ محیط زیست، مشارکت سازنده مردم در امر حفاظت است و بررسی رفتار و عملکرد مردم و نوع نگرش آنها به مقوله حفاظت می تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم را در زمینه حفاظت فراهم سازد. چرا که بهره وری صحیح از منابع و جلوگیری از تخریب و نابودی در مواهب طبیعی باعث پایداری زندگی می شود. {فصلنامه ‘پژوهش اجتماعی’ _ دکتر سیدمحمّدصادق مهدوی* رویا وزیری _ 1388}

یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اجتماعی – اقتصادی یک جامعه به ویژه در جوامع روستایی نقش و حضور فعالانه مردم در کارها و فعالیت های مربوط به روستای خود است. بدون همیاری و مشارکت مردم، توسعه مفهومی نخواهد داشت، چرا که هر گامی که در راه رشد و توسعه برداشته می شود، باید با همراهی مردم انجام گیرد. {شیوه نامه جلب مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست_ سازمان حفاظت محیط زیست}

منطقه حفاظت شده کوه بافق به عنوان یکی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست دارای ارزش های حفاظتی زیادی است که در بخش معرفی ‘منطقه حفاظت شده کوه بافق’ آورده شده است، اما آن خصوصیتی که این منطقه را از دیگر مناطق مجزا می کند بکر بودن منطقه است که با احداث جاده گزوئیه (جاده ای که مسیر 85 کیلومتری بافق- سبزدشت خارج از منطقه حفاظت شده را به 50 کیلومتر در داخل منطقه حفاظت شده کاهش می دهد.) از این حالت خارج می شود. به علاوه احداث جاده دارای تاثیرات منفی دیگری نیز می باشد که در ادامه به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:

بخش اول: مقدمه و هدف

برخی پیامدهای منفی احداث جاده گزو بر زیستگاههای منطقه حفاظت شده کوه بافق

بخش دوم: مواد و روش کار

2-1. معرفی منطقه حفاظت شده کوه بافق

پوشش گیاهی

گونه های شاخص جانوری

جدول گونه های گیاهی بومی منطقه حفاظت شده کوه بافق

جدول پستانداران شناسایی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق

جدول پرندگان شناسایی شده در منطقه حفاظت شده کوه بافق

حوادث و رخدادهای منطقه

تعارضات و تهدیدهای منطقه

مسائل تخصصی سیمای سرزمین

منابع بخش ‘معرفی منطقه حفاظت شده کوه بافق’

2-2. درباره سبزدشت

3-2. نمونه پرسشنامه های تهیه شده

پرسشنامه شماره 1

پرسشنامه شماره 2

بخش سوم: نتایج

نتایج به دست آمده از پرسشنامه شماره 1 به تفکیک سوالات

نتایج به دست آمده از پرسشنامه شماره 2 به تفکیک سوالات

  • منطقه حفاظت شده
  • پروژه محیط زیست
  • بررسی نگرش مردم به محیط زیست
  • نگرش عمومی به محیط زیست
  • حفاظت محیط زیست
  • نگرش مردم بومی به محیط زیست
  • منطقه کوه بافق
  • محیط زیست منطقه سبزدشت بافق

کلیک جهت دانلود