پاورپوینت استعداد یابی در فوتبال

دسته بندی: پاورپوینت

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10 اسلاید

عناوین:

ویژگیهای پیکری

ویژگیهای فیزیولوژیکی

ویژگیهای روان شناختی

شاخصه های استعداد یابی

شاخصه های جامعه شناختی

قابلیتهای حرکتی

دیگر عوامل

فاکتورهای اساسی دراستعداد یابی فوتبال

نکات مهم استعداد یابی در برزیل

  • پاورپوینت استعداد یابی در فوتبال

کلیک جهت دانلود