پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی بررسی رابطه بین رضایت شغلی و کارایی دبیران شهر

پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی بررسی رابطه ی بین رضایت شغلی و کارایی دبیران شهر

دانلود پایان نامه آماده

دانلودپایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی بررسی رابطه ی بین رضایت شغلی و کارایی دبیران شهر رشته روانشناسی و علوم تربیتی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات75

چکیده

یکی از جنبه های مورد نظرآموزش و پرورش افزایش کارایی دبیران در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر رضایت شغلی بر کارایی دبیران دبیرستان های شهر… بوده که متغیر پیش بینی کننده رضایت شغلی و متغیر پیش بینی شونده کارایی سازمانی را تشکیل می دهند. روش پژوهش از نوع تحقیق توصیفی است که در آن جامعه آماری مورد نظر دبیران دبیرستان های شهر نهاوند می باشد و نمونه انتخابی ما 40 نفر است که به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری داده ها مشتمل بر یک پرسشنامه 26 سوالی برای اندازه گیری رابطه رضایت شغلی و کارایی و آزمون آماری ما در ان پژوهش x2 خی دو می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش به این شرح می باشد. فرضیه اول: مشخص شد بین رضایت شغلی معلمان و میزان کارایی آنها رابطه ی معنا داری وجود دارد. فرضیه دوم: بین حقوق دریافتی ماهانه و رضایت شغلی معلمان رابطه معنا داری وجود دارد. فرضیه سوم: بین ساعات کار روزانه و رضایت شغلی معلمان معنا داری وجود دارد. فرضیه چهارم: مشخص شد حقوق دریافتی می تواند باعث برخورد بهتر با کارکنان شود. فرضیه پنجم: بین علاقه به تدریس و کارایی معلمان معنا داری وجود دارد.

مقدمه:

آموزش و پرورش یکی از سازمان های بزرگ و پیچیده می باشد و درجه پیچیدگی آن با میزان پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بستگی تام داد. هر چه جامعه پیشرفته تر باشد به همان اندازه آموزش و پرورش نقش مهم تر و پیچیده ای بر عهده داشته و تعداد کارکنان و دانش آموزان آن افزون تر است. بنابراین یکی از بخش های اساسی و پر اهمیت در هر کشوری آموزش و پرورش است این سازمان یکی از ارکان مهم توسعه می باشد بنابراین در بیشتر کشورها کلیه جنبه های آن را مورد پژوهش قرار می دهند. در این پژوهش سعی شده که یکی از عناصر حیاتی آموزش و پرورش یعنی معلمان و تاثیر رضایت شغلی آنان بر کارایی شان را مورد سنجش قرار دهیم بنابراین معلمان که دارای رضایت شغلی بالایی هستند دارای عملکرد بهتری می باشند و موفقیت تحصیلی و محیط کار و شرایط هم تاثیر بسزایی در رضایت شغلی دارد. معلمان به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی تعلیم و تربیت در مقابل نقش پذیرفته شده و تکلیفی که بر عهده دارند نیازها و انتظاراتی از شغل خود دارند و سازمانی موفق است که میان وظایف و انتظارات شغلی تناسب ایجاد کند هر گونه تلاش برای سازمان دادن و بالا بردن کارایی کارکنان آموزش و پرورش مستلزم آگاهی از نیاز ها و برنامه ریزی از طریق فرایند باز خورد است. در میان مجموعه فعالت هایی که در تعلیم و تربیت انجام می شود بیشترین سهم به تدریس معلم در کلاس درس اختصاص می یابد. این فعالیت ها چنانچه منتج به یادگیری شود برای شاگردان موثر و مفید خواهد بود و زمانی مفید است که معلمان بر شاگردان خود اثر گذارد و بالعکس. وجود رضایت شغلی باعث می شود که معلم به گونه موفق تری در کار ظاهر شودو از شغل خود لذت ببرد و احساس نشاط کند. نسبت به شاگردان با روش منطقی و توام با خوشرویی برخورد نماید. در برخورد با اولیای دانش آموزان و همکاران خود انعطاف بیشتری نشان دهد بدین معنی که رضایت شغلی معلمان موجب کارایی و بهره وری بهتر معلمان می شود. بدیهی است که عدم رضایت شغلی معلمان از شغل موجبات ضایعات فراوانی در امر آموزش و پرورش می شود و می تواند موجبات ترک تحصیل، بی اعتمادی به تحصیل و روی آوردن به مشاغل کاذب شوند.

فهرست مطالب

تقدیم به:…

تشکر و قدردانی…

چکیده:…

فصل اول:

کلیات پژوهش

بیان مسئله:…

مقدمه:…

اهمیت موضوع تحقیق:…

اهداف تحقیق:…

سوالات و فرضیات پژوهشی…

تعاریف عملیاتی:…

متغییر های پژوهش:…

فصل دوم:

ادیبات پژوهش

ومبانی نظری…

ادبیات تحقیق:…

فصل سوم:

روش پژوهش

روش تحقیق:…

جامعه آماری:…

روش آماری…

روش اجرای تحقیق:…

روش جمع آوری اطلاعات:…

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل

داده ها…

مقدمه:…

نمودار شماره (1)…

جدول شماره 1…

نمودار شماره (2)…

فرضیه های پژوهش…

فرضیه اول:…

بین رضایت شغلی معلمان و میزان کارایی آنها ارتباط وجود دارد…

توضیح مربوط به جدول شماره 2…

قضاوت کلی…

فرضیه دوم:…

حقوق ماهیانه بر میزان رضایت شغلی و کارایی معلمان تاثیر دارد…

توضیح مربوط به جدول شماره3…

قضاوت کلی…

فرضیه سوم:…

توضیح مربوط به جدول شماره4…

قضاوت کلی…

فرضیه چهارم:…

میزان حقوق دریافتی می تواند باعث برخورد بهتر با سایر کارکنان شود…

توضیح مربوط به جدول شماره5…

قضاوت کلی…

فرضیه پنجم:…

بین علاقه به تدریس و کارایی رابطه معنا داری وجود دارد…

توضیح مربوط به جدول شماره6…

قضاوت کلی…

فصل پنجم:

بحث ونتیجه گیری

خلاصه تحقیق:…

نتیجه گیری کلی از فرضیه ها:…

فرضیه اول:…

فرضیه دوم:…

فرضیه سوم:…

فرضیه چهارم:…

فرضیه پنجم:…

محدودیت های تحقیق:…

پیشنهادات:…

منابع و ماخذ…

ضمائم وپیوستها…

پرسشنامه:…

کلیک جهت دانلود