کتاب طرح تفصیلی شهر شهریار ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بهمراه نقشه jis شهریار

کتاب طرح تفصیلی شهر شهریار – ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بهمراه نقشه jis شهریار

به نام خدا

ضوابط ومقررات طرح تفصیلی شهریار , بهمراه نقشه کاربری زمین و شبکه راه های شهری , سند اجرایی طرح تفصیلی برای توسعه و عمران شهر و هدایت و کنترل تحولات کلیدی و ساماندهی شهر بر اساس نظام گستره بندی طرح جامع مصوب است. این سند دارای7 فصل اصلی است که در فصل اول تعاریف و کلیات , در فصل دوم نظام منطقه بندی , در فصل سوم نحوه استفاده از زمین (کاربریها) , در فصل چهارم مقررات مشترک , در فصل پنجم حقوق پایه (زمین شهری) , فصل ششم سلسله مراتب معابر و در فصل هفتم ضوابط و مقررات پارکینگ ها ارائه شده است.

نقشه jis شهر شهریار در فرمت اتوکد شامل نام خیابان ها , کوچه ها , میادین , بیمارستان ها , پارک ها , کارگاه ها , رستوران ها , مراکز دولتی و مراکز مهم فروش , نمایندگی های مجاز , مدارس , مجموعه های فرهنگی ورزشی و…

ارزش فایل اتوکد نقشه هوایی بیش از دو میلیون ریال می باشد.

کلیک جهت دانلود