بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

این قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تا کنون مهمترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن بشمار می آورند برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست چرا که نگاهی به تاریخ قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوّم، نشان می دهد بسیاری از کشور های پیشرفته کنونی در آن زمان در وضع بسیار نابسامانی به سر می برند آنان به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر

دسته: مدیریت

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 51 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 61

دیباچه

موضوع تحقیق

اهمیت و فایده تحقیق

هدف تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف اصطلاحات

فصل دوم

بررسی تاریخی

خشنودی شغلی چیست

ریشه و سرچشمه خشنودی چیست

رضایت شغلی به عنوان یک متغیر وابسته

رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل

همبسته های خشنودی شغلی

اهمیت خشنودی شغلی

نظریه های در ارتباط با خشنودی شغلی

خشنودی شغلی و کارکرد

بررسی خشنودی شغلی

ناخشنودی شغلی و پیامدها

نقش ارزش ها و انتظارات شغلی کارمند

پیشنهادات

منابع

این قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تا کنون مهمترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن بشمار می آورند. برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست. چرا که نگاهی به تاریخ قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوّم، نشان می دهد بسیاری از کشور های پیشرفته کنونی در آن زمان در وضع بسیار نابسامانی به سر می برند آنان به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر بزرگترین جنگ تاریخ بودند و برخی از آن ها هست و نیز خود را در این جنگ باختند. اما طولی نکشید که دوباره قد برافراشتند و اینک در شمار غول ها و بزرگان علم و تکنولوژی جهان هستند.

بی شک این شکوفایی و نوزایی دوباره دلایل بسیاری دارد که از این میان نقش نیروی انسانی از مهمترین آن ها است. مدیران ارشد و تصمیم گیران رده بالای آن ها به خوبی دریافتند که پرورش نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی راه میان بری است که می تواند آن ها را به سر منزل مقصود برساند و به همین دلیل در برنامه ریزی خود برای مدیریت نیروی انسانی اهمیت ویژه ای قایل هستند.

  • مقاله بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی
  • بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی
  • مقاله
  • دانلود
  • بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

کلیک جهت دانلود