گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی (2)

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی

فرمت فایل word بوده و قابلیت ویرایش دارد

تعداد صفحه: 23

فرست مطالب:

نمودار سازمانی ماهیت حسابداری صنعتی

ماهیت حسابداری صنعتی

مقایسه مؤسسات بازرگانی با مؤسسات تولیدی

مؤسسات بازرگانی و تولیدی: مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته

انواع هزینه های کالا در یک مؤسسه تولیدی

هزینه محصول و هزینه دوره

انواع موجودیها در واحدهای تولیدی

جریان هزینه های تولید در سیستم دائمی

جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده

مقدمه:

کوششهای مدیریت برای دستیابی به هدفهای واحد تجاری بر اساس وظایف دو گانه برنامه ریزی و کنترل پی ریزی می شود. وظیفه برنامه ریزی اساساً یک فرآیند تصمیم گیری است که با مسایلی مانند تعیین سود مورد نظر، تهیه و دسترسی به مواد اولیه، نیروی کار و ماشین آلات، برآورد حجم تولید و ایجاد سیستم ارتباطات که گزارشگری و کنترل صنایع واقعی را در مقایسه با برنامه های از پیش تعیین شده امکان پذیر می سازد، سروکار دارد.

کلیک جهت دانلود