معرفی الگوریتم بهینه سازی مبارزه انتخاباتی ECO و کاربرد آ «در طراحی کنترلر PID در سیستم AVR

معرفی الگوریتم بهینه سازی مبارزه انتخاباتی ECO و کاربرد آ «در طراحی کنترلر PID در سیستم AVR

معرفی الگوریتم بهینه سازی مبارزه انتخاباتی ECO و کاربرد آن در طراحی کنترلر PID در سیستم AVR

فایل های ضمیمه: گزارش نحوه عملکرد الگوریتم به صورت PDF و فایل الگوریتم و هدف تحت متلب

کلیک جهت دانلود