تحلیل و طراحی سازه ها به کمک نرم افزار ایتبز ETABS همراه با یک پروژه ساختمانی بسیار کامل و مناسب جهت پروژه درسی (12)

تحلیل و طراحی سازه ها به کمک نرم افزار ایتبز ETABS همراه با یک پروژه ساختمانی بسیار کامل و مناسب جهت پروژه درسی

پروژه ساختمان بتنی 3 طبقه با استفاده از ETABS و SAFE

به همراه تمامی محاسبات و نقشه های سازه و معماری

شامل دفترچه محاسبات کامل

همراه با فایل های Etabs و Safe

فایل اتوکد نقشه های معماری و سازه

برای طراحی از ETABS 2015 , SAFE 2014 استفاده شده است.

سیستم مقاوم سازه ای در دو جهت قاب خمشی متوسط است

سقف از نوع تیرچه بلوک و راه پله ها از نوع دال است

فونداسیون سازه از نوع نواری است

تحلیل و طراحی سازه ها به کمک نرم افزار ETABS

شامل 33 صفحه فایل ورد

نرم افزار ETABS یک نرم افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می باشد. قابلیت این نرم افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه ها جهت گیری شده اند. تمام المان های یک ساختمان برای برنامه شناخته شده هستند. پردازنده های طراحی برنامه بسیار کامل می باشد و تمام المان های ساختمان را می توان در این نرم افزار طراحی کرد.

این برنامه برای سیستم های ساختمانی تهیه شده است ایده برنامه های ساختمانی 35 سال پیش مطرح شده است (1963 کلاوف R. W). در هر حال نیاز به برنامه های مخصوص مانند etabs هنگامی آشکارتر شد که مهندسان سازه تحلیل های غیر خطی استاتیکی و دینامیکی را به صورت عملی مورد استفاده قرار دادند و با پیدایش کامپیوترهای امروزی با قدرت و توان بالا این کامپیوترها برای ایجاد مدل های بزرگتر و پیچیده تر به وسیله مهندسان سازه مورد استفاده قرار گرفتند.

مهمترین قابلیت های تحلیلی برنامه عبارتند از:

1-شناخت المان های ساختمان و طبقات

2- محاسبه خودکار جرم و مرکز جرم

3-انتقال بار های ثقلی از کف ها به تیرها

4- تولید و توزیع بارهای جانبی بین تراز طبقات

5- مدل سازی المان های پوسته ای و رامپ ها قابلیت های طراحی برنامه نیز شامل موارد زیر می باشند:

1-طراحی قاب های فولادی

2- طراحی قاب های بتنی

3- طراحی دیوارهای برشی وطراحی تیرهای مرکب.

برنامه ETABS در طراحی قاب های فولادی و بتنی تمام ضوابط لرزه ای طراحی ساختمان ها را در نظر می گیرد.

در این برنامه می توان قاب های بتنی را بر اساس ضوابط شکل پذیری عادی و متوسط و ویژه طراحی کرد.

همچنین در سختمان های فولادی می توان ضوابط ویژه قاب های خمشی عادی و ویژه وسیستم های مهاربندی همگرا و واگرا رادر طراحی لحاظ کرد.

علاوه بر قابلیت های تحلیل و طراحی فوق برنامه ETABS ارتباط دو طرفه کاملی با نرم افزارهای دیگر دارا می باشد. برنامه ETABS به طور خودکار فایل ورودی SAFE را ایجاد میکند

همچنین برنامه ETABS قابلیت ایجاد فایل ورودی SAP2000 را دارد. در ویرایش جدید ETABS امکان فراخوانی هندسه و خطوط شبکه از نرم افزار اتوکد وجود دارد. امکان فرستادن هندسه و مشخصات دیگر به نرم افزار اتوکد نیز وجود دارد.

نکاتی مهم که در طراحی و آنالیز سازه ها باید مدنظر داشت

مراحل کار:

1. File Menu New Model

2- پنجره ای مشابه شکل پائین باز می شود:

کلیک جهت دانلود