سیستم های ساخت و ساز خشک

سیستم های ساخت و ساز خشک

پیش گفتار مترجم و مؤلف کتاب

ساختار پانلهای گچی خشک

طریقه ساخت و تولید صفحات روکش دار گچی

محاسن پانلهای ساختار گچی

مقاومت در مقابل آتش سوزی

کنترل صدا

دوام

ساختار خشک

وزن سبک

کاهش هزینه نصب

سرعت در نصب

سادگی اجرا در تزئین نهائی

گستردگی استفاده

انواع صفحات ساختار گچی خشک و تجهیزات

صفحات ساختار گچی خشک نوع – X (مقاوم در برابر آتش)

صفحات ساختار گچی خشک با سطح نهائی آماده

صفحات گچی روکش شده با ورق (فویل) آلومینیومی

صفحات با مقاومت زیاد برای سقفها

پانلهای ساختار گچی خشک سقفی

صفحات ساختار گچی خشک برای استفاده در چال آسانسور

صفحات ساختار گچی خشک آکوستیک (ضد صدا)

انواع دیگر صفحات ساختار گچی خشک قابل تولید

لایه های باریک گچی

تجهیزات سیستم خشک

اجزاء قاب

قابهای چوبی

قابهای فلزی

متصل کننده های صفحات ساختار گچی خشک

میخها

پیچها

منگنه ها

چسبها

نصب مجموعه ساختار گچی خشک در ساختمان

نصب قطعات ساختار گچی خشک مقاوم در برابر آتش

نصب قطعات سقف و کف

نصب متعلقات مربوط به دیوار

جدا کننده های با زیرسازی چوبی

جدا کننده های با زیر سازی فلزی

مشخصات تک لایه

مشخصات دو لایه

مشخصات سه لایه

مشخصات چهار لایه

نصب قابهای فلزی درهای آتش نشانی

قابهای درهای تک لنگه

لایه های حمایتی ستون در برابر آتش سوزی

لایه های حمایتی تیر در برابر آتش سوزی

دیوارهای فضای چال آسانسور

قاب دیوارهای چال آسانسور

صفحه روکش دار گچی دیوار

نوار عایق پوششی

قاب بندی برای بازشوها

نصب جعبه های شاسی آسانسور

دیوارهای با فضای خالی بین آنها

درهای آسانسور

هواکش چال آسانسور

دیوارهای جداکننده سطوح

دیوار جداکننده توپر

نصب پی ها (کف های پایه)

نحوه نصب کف طبقه اول

نحوه نصب کف های میانی

نحوه نصب بامها

دیوارهای جداکننده توخالی

نحوه نصب پی (پایه ها)

نحوه نصب اولین کف

نحوه نصب مجموعه کنترل صدا

صداهای تولید شده از هوا

موقعیت سرویسهای بهداشتی

ناودانی های آلاستیک فنری

ناودانی های الاستیک فنری بر روی قابلهای فلزی

جداسازی قاب

مشخصات عایق بندی قطعه ای

نحوه نصب صفحات عایق

نصب صفحات عایق در تیرکهای عمودی چوبی

نحوه نصب صفحات عایق به صفحات روکش دار گچی

کلیک جهت دانلود