کارآموزی شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر

کارآموزی شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات169

فصل اول

تاریخچه شرکت… 2

چارت سازمانی… 4

مقدمه… 5

تعریف کنترل کیفیت… 6

تاریخچه کنترل کیفیت… 7

فصل دوم

قسمت حلاجی… 10

– اپتیمکس… 11

– Seprator… 17

– Condansor… 17

– Feed box… 19

– OEC… 22

– Mixer… 23

– Flack feed… 24

– ترازوها… 25

– ABK… 26

فصل سوم

خط حلاجی برای الیاف مصنوعی… 28

– کنترل کیفیت در حلاجی… 28

– شوت فید… 30

– مزیت شوت فید… 30

– عملکرد پرشر سوئیچ… 32

– چشمی… 34

کاردینگ… 37

– اهداف کاردینگ… 37

– سیلندر… 38

– دافر… 39

– دلایل ایجاد نپ… 39

– سیستم اتولولر… 40

– عملیات سمباده زنی و شوت زنی… 41

فصل چهارم

– نکاتی در مورد کاردینگ های کارخانه عالی پوش ابهر… 43

– MK5 کاردنیگ… 46

ماشین های شش لاکنی و هشت لاکنی… 48

– سیستم خازنی و ترومپت… 49

VSM… 51

– سیستم داف بانکه ها و فشار مورد نیاز در بخش کشش… 52

اپن اند… 53

– قطعات و قسمتهای مختلف در هر واحد… 56

– نحوه عملکرد پیوند زن… 65

– ماشین های چند لاکنی… 68

فصل پنجم

– مکانیزم ضد نواری… 70

تابندگی… 71

– مکانیزم انتقال قدرت… 71

– برخی تنظیمات ماشین دولاتابی… 73

رنگرزی… 74

– مکانیزم ماشین های رنگرزی… 75

– خشک کن… 76

– تصفیه پساب رنگرزی… 76

– طرح کیفیت رنگرزی… 77

بسته بندی… 77

تعویض لات… 79

تغییرات و تنظیمات که روی اپن اند صورت می گیرد… 79

نظافت و تعمیرات… 81

فصل ششم

دستوالعمل استفاده از تجهیزات و اندازه گیری… 85

– محاسبه قیمت تمام شده یک کیلو گرم نخ پنبه ای از حلاجی به تولی91

سیستم تاسیسات کارخانه عالی پوش… 98

تهویه… 102

دو نکته مهم درباره Cross Clean های عالی پوش… 114

فصل هفتم

انواع مشخصات نمودار کنترلی… 120

نمودارهای کنترلی برای مشخصات متغییر… 120

اصول آماری نمودارهای کنترل… 121

اصول آماری نمودار کنترل R… 121

لزوم بکارگیری همزمان نمودارهای کنترل میانگین و دامنه (Xو R) 122

اصول آماری نمودار X با استفاده از تخمین S… 124

اصول آماری نمودار کنترل S… 125

اصول آماری نمودار کنترل میانگین با دامنه متحرک (I-MR)… 127

نمودار کنترل وصفی… 131

نمودار کنترل اقلام معیوب- نمودار P… 131

اصول آماری نمودارهای کنترلی P… 131

نمودار کنترلی برای تعداد اقلام معیوب – نمودار np… 135

نمونه گیری در نمودار کنترل p و np… 136

نمودار کنترل تعداد نقص های (C و U)… 137

اصول آماری نمودار کنترلی C… 138

اندازه نمونه در نمودارهای کنترل C و U… 143

تحت کنترل در آوردن نمودارهای کنترل وصفی… 143

جداول مربوط به دستورالعمل کنترل کیفیت شرکت عالی پوش ابهر… 147

منابع و ماخذ… 161

کلیک جهت دانلود