کاشت، داشت و برداشت برنج

کاشت، داشت و برداشت برنج 35 ص

35 ص

برداشت برنج موقعی باید انجام گیرد که رشد اندام های هوایی کامل شده و رنگ آنها از سبز به زرد تغییر یابد. این حالت معمولاًً 4 تا 6 هفته بعد از گل دادن رخ می دهد. در این موقع زمین مزرعه تا حد ممکن باید خشک باشد.

میزان رطوبت شلتوک موقع برداشت باید بین 20 تا 25 درصد باشد. وقتی محصول بریده می شود، رطوبت دانه ها نباید بالاتر از 25 درصد باشد زیرا بذر دارای رطوبت بالاتر از 25 درصد ممکن است آسیب جدی دیده و باعث کاهش جوانه زنی گردد و در محتوی رطوبت کمتر از 15 درصد نیز خطر ریزش دانه های برنج از پوست به مقدار زیادی افزایش می یابد. در زمان برداشت دانه ها از حالت خمیری بیرون آمده و سفت شده اند. برداشت برنج در زراعتهای مکانیزه توسط کمباین برنج صورت می گیرد.

کمباین برنج اولین بار در سال 1943 مورد استفاده قرار گرفت. که بعنوان انقلابی در برداشت برنج محسوب شد. کمباین برنج مخصوص مزرع برنج است، چون شالیزار نرم و گلی است به قدرت بیشتر نیاز است. چرخهای آن ممکن است لاستیکی یا زنجیری باشد.

در کمباین ابتدا محصول بریده شده و سپس وارد خرمنکوب می گردد. در خرمنکوب دانه کوبیده شده و پس از جدا شدن دانه ها از ساقه و کلش تمیز می شوند و سرانجام دانه ها جمع آوری و بارگیری می شوند.

در شمال کشور برداشت برنج از حدود اوایل مرداد ماه شروع شده و تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد. برداشت برنج در این مناطق بوسیله دهره یا داره که نوعی داس دندانه دار است توسط کشاورزان انجام می گیرد. بدین صورت که انتهای ساقه توسط دست گرفته شده و قسمت زیرین آن توسط داره بریده می شود. پس از چندین بار بریدن آنها را بصورت دسته هایی بسته یا اینکه به همان صورت طوری روی ساقه قرار می دهند که قسمت پانیکول آن رو به بالا باشد تا علاوه بر اینکه از خیس شدن احتمالی آن جلوگیری شود. در معرض نور خورشید نیز قرار گیرد.

دسته های برنج بسته به شرایط اقلیمی و نیروی کار 1 تا 2 روز روی ساقه بریده شده می مانند تا کاملاً خشک شوند. پس از گذشت این مدت دسته های کوچک برنج را جمع آوری نموده و بسته به سلیقه و عادت بصورت دسته های بزرگتر 12 تا 20 عددی بوسیله کلش می بندند آنگاه هر 25 عدد از این دسته های بزرگ را در یک منطقه روی مرز قرار می دهند روی آن را بوسیله پلاستیک، نمد، حصیر و یا علف های هرز می پوشانند. آنگاه با اسب یا قاطر آنها را از داخل شالیزار به نزدیک جاده آورده و از آنجا به بعد نیز بوسیله تیلرهای بارکش یا ماشین به انبار یا کندوج حمل می نمایند.

کلیک جهت دانلود