فایل طرح تعالی مدیریت مدرسه طرح توجیهی و اقدامات اجرایی بهبود مستمر (8)

فایل طرح تعالی مدیریت مدرسه طرح توجیهی و اقدامات اجرایی بهبود مستمر..

طرح تعالی مدیریت مدرسه طرح توجیهی و اقدامات اجرایی بهبود مستمر

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 50

باتوجه به در نظر گرفتن بودجه ی کافی برای بهسازی محیط از حیث استفاده از رنگهای مناسب، در طبقه ی ساختمان اعم از کلاسها و سالن ها و راهرو ها رنگ آمیزی می شود به گونه ای که هم همکاران و هم دانش آموزان تغییر را در مدرسه احساس کنند و دانش آموزان را در استفاده از رنگهای شاد و متنوع برای پوشش مناسب آزاد می گذرانیم تا در ایجاد نشاط در محیط مدرسه موثر واقع گردد.

کلیک جهت دانلود