اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان استثنایی به درس حرفه و فن (5)

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان استثنایی به درس حرفه و فن

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان استثنایی به درس حرفه و فن

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 5

بخشی از متن:

توصیف وضعیت موجود: کاردانی تکنولوژی طراحی دوخت، مدت سه سال، در هنرستانها کاردانش و مرکز استثنائی شهید فهمیده 2 (ساعی) تدریس فرعی (خیاطی) را بر عهده گرفتم

حرفه فرعی جزء درس مهارتی آن ها می باشد که کتاب خاصی ندارد علاقه ای برای انجام دادن مهارت ندارند و باید دنبال علل اصلی آن رفت و پی برد که چرا این دانش آموزان علاقه ای به انجام دادن مهارت ندارد این دانش آموزان بعد از پایان یافتن مقطع راهنمایی باید ترک تحصیل نمایند چگونه می توانم دانش آموزان استثنائی دوم راهنمایی را به درس حرف فرعی علاقه مند نمایم؟

گردآوری اطلاعات (شواهد 1): پس از چندین هفته توانستم برای انجام دادن این مهارت خودم از خانه این سرویس را بدوزم و در کارگاه به تابلو نصب نمایم و حس انجام فعالیت را در آنها تقویت نمایم.

برای علاقه مند کردن آنها قدمهای مثبت برداشت بعدا مشاهده کردم که دانش آموزان مدرسه به دلیل نبود امکانات و ضعف مالی که دارند سنت به انجام دادن مهارتها از خود علاقه ای نشان نمی دهند، در ضمن سالهای قبل از معلمینی که هم رشته با این درس باشند نداشته اند.

دانش آموزان خواستم تا به این سوال پاسخ دهند؛ علاوه بر این که به شما خیاطی آموزش بدهیم دوست دارید چه چیزهایی آموزش ببینید؟ جواب هائی که دانش آموزان نوشته بودند امیدوار کننده بود که دانش آموزان دوست دارند فعالیت انجام بدهند ولی مشکلاتی وجود داشت.

کلیک جهت دانلود