بررسی نقش رهبری مدیران دبیرستانهای شهر اصفهان در افزایش پویایی گروهی دبیران

بررسی نقش رهبری مدیران دبیرستانهای شهر اصفهان در افزایش پویایی گروهی دبیران

مدیریت و رهبری در سازمانهای آموزشی که با هدف تعلیم و تربیت و به عبارتی به فعالیت در آوردن و به کمال رساندن نیروها و استعد ادهای بالقوه انسانی به فعالیت می پردازند، بر عهده مدیران آموزشی است. از اینرو مدیریت آموزشی و در بطن آن مدیریت مدرسه نقش بسیار مهمی در بالا بردن توانمندی افراد جامعه دارد و…

دسته بندی: جزوات» مدیریت

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 98

حجم فایل: 159 کیلوبایت

چهار فصل اول، منابع، مقدمه

مقدمه

مدیریت و رهبری در سازمانهای آموزشی که با هدف تعلیم و تربیت و به عبارتی به فعالیت در آوردن و به کمال رساندن نیروها و استعد ادهای بالقوه انسانی به فعالیت می پردازند، بر عهده مدیران آموزشی است. از اینرو مدیریت آموزشی و در بطن آن مدیریت مدرسه نقش بسیار مهمی در بالا بردن توانمندی افراد جامعه دارد و فراهم آوردن نیروی انسانی کاردان و متخصص و پرورش انسان های آگاه و با فرهنگ که بهره وری منابع و بهره گیری از سرمایه گذاریهای مادی را فزونی بخشند، تنها تحت رهبری نیروی فعال و کارا و متعهدی صورت می پذیرد که مجهز به شایستگی و صلاحیت های یک رهبری آموزشی باشد. کسی که قادر به یاری و مددد بهبود کار تعلیم و تربیت و پیشبرد امر آموزش و یادگیری باشد.

در نظام آموزشی ما که مدارس به شیوه های قدیمی اداره می شود، متأسفانه هنوز مدیریت مدرسه و نقش هایی که مدیر می تواند در هدایت گروههای درو ن سازمانی به منظور بروز بکار گیری استعداد های دانش آموزان، تقویت فرایند تدریس و یادگیری و تحکیم روابط انسانی گروهی و علاوه بر آن در ایجاد گرایش و انگیزش گروههای اجتماعی برای کمک به مؤسسه آموزشی داشته باشد، ناشناخته مانده و بدان ها توجه چندانی مبذول نمی گردد.

مطالعه گروه به چند دلیل اهمیت دارد: اول آنکه، در سازمان گروها، عامل تغییر را می توانند حمایت و پیشتیبانی نمایند، دیگر آنکه مشکلات ناشی از گرهها می تواند عاملی برای عدم کارایی سازمان باشد و نیز گروهها به نحو مؤثر بکار گرفته نمی شوند، از این جهت برای افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان مطالعه گروه لازم و ضروری است.

پویایی شناسی گروهی شمای کلی و همه جانبه از شناخت گروه، کیفیت و نیروهای خاص آن، همچنین نفوذ آن روی افراد خود و واکنش افراد آن نسبت به کل گروه یا نسبت به یکدیگر در ضمن گروه ارائه می دهد و می کوشد تا نهایتا اطلاعاتی پیرامون ماهیت گروهها و قوانین تحول و رهبری آنها در اختیار مدیر قرارمی دهد؛ پویایی گروه بر این امر تأکید می ورزد که مدیر در سازمان بیش از آنکه با فرد فرد انسانها سرو کار داشته باشد با گروههای انسانی مواجه است (جان، 1950، ص270).

چنانکه ملاحظه می شود، پویایی گروهها، اطلاعات ارزشمندی در اختیار مدیر می گذارد و یافته های آن، زمینه حل بسیاری از معظلات سازمان را فراهم می کند، اما با این همه به نظر محقق در جامعه ما توجه چندانی به این علم نشده است و معمولاً فارغ التحصیلان مدیریت و مدیران شاغل، با اطلاعات مربوط به این رشته بیگانه هستند و در عمل نیز بهره گیری شایسته از توانش های گروه به عمل نمی آید تا بهره گیری از این علم (پویایی شناسی گروهی) از یک طرف اهداف سازمان هر چه بهتر تحقق یابد و از طرف دیگر رضامندی و رشد یافتگی گروههای پرسنلی حاصل گردد.

در تحقیق حاضر محقق به «بررسی نقش رهبری مدیران دبیرستانهای شهر اصفهان درافزایش پویایی گروهی دبیران» خواهد پرداخت. در این فصل محقق به شرح بیان مسأله، اهمیت تحقیق، بیان اهداف و فرضیه های تحقیق و تعریف اصطلاحات کلیدی خواهد پرداخت.

 • پویایی گروهی
 • افزایش
 • دبیران
 • رهبری آموزشی
 • پویایی شناسی گروهی
 • تعهد سازمانی
 • پویایی شناسی گروهی
 • گروه
 • مدیر
 • مدیریت
 • رهبری
 • تعهد

کلیک جهت دانلود