شبیه سازی مدلسازی سیستم قدرت تک ماشینه و چند ماشینه در نرم افزار متلب

دانلود شبیه سازی مدلسازی سیستم قدرت تک ماشینه و چند ماشینه در نرم افزار متلب

فایل زیر یک ورد 82 صفحه ای می باشد که در داخل آن هم مدلسازی سیستم قدرت و هم نتایج شبیه سازی و هم کدهای شبیه سازی در ان نوشته شده است. حتی داخل ورد سیمولینک ها هم کشیده شده است. در کل توضیحات خیلی کاملی داره. تمامی فرمول ها هم تایپ شده می باشد. در داخل این فایل این مفاهیم بیان شده است:

مدل هفرن فیلیپس (H-P) تک ماشینه

محاسبه ضرایب مدل هفرن فیلیپس چند ماشینه

طراحی P. S. S برای سیستم تک ماشین به شین بی نهایت با مدل هفرن فیلیپس و مدل سیستم تحریک IEEE

مدل هفرن فیلیپس H-P با در نظر گرفتن پارامترهای محور q و فوق گذرا

طراحی پایدار ساز LOC برای مدل مکانیکی ماشین سنکرون (مدل تک ماشین به شین بی نهایت)

کاربرد موجک (wavelet) در بررسی سیستم قدرت

برای خرید این محصول بر روی کلمه ی ‘ خرید محصول ‘ کلیک کنید

کلیک جهت دانلود