معرفی انواع کمک فنرها

تحقیق در مورد معرفی انواع کمک فنرها

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

معرفی انواع کمک فنرها

و لرزه گیرها

سیستم تعلیق

لرزش های پی درپی بدنه خودرو سبب خستگی راننده و سرنشینان می شود. در پی آن کارایی و بازدهی رانندگی و عمر مفید خودرو کاهش یافته و سلامتی انسان به خطر می افتد. بنابراین مدل سازی مود سواری خودرو و به سازی پاسخ لرزشی آن با بهره از میراینده های ارتعاشی از دیدگاه های مهم در طراحی خودرو بوده، که آسایش سرنشین، افزایش دوام خودرو، ایمنی و افزایش کنترل خودرو را به دنبال دارد.

خاصیت میرایش ارتعاشات و لرزش ها و رفع بعضی از اغتشاشات حرکت در خودرو و حفظ بعضی ویژگی های مناسب جهت ایمنی، از ویژگی های مناسب مکانیکی است که انجام آن با یک وسیله مکانیکی امکان پذیر است. مجموعه مشخصی که فراهم گر هدف بالا است، سیستم تعلیق نام دارد. این مجموعه قلمرو وسیعی را با خواص و وظایف متفاوت در بر دارد.

نقش سیستم تعلیق در خودرو مهار چرخ در فضا (در سه راستای Z , Y , X) و فراهم کردن حرکات خطی و زاویه ای مناسب آن است. نیز چرخ ها را به صورت تکیه گاهی امن در زیر خودرو نگاه می دارد به گونه ای که چرخ ها توان مهارسازی نیروهای اعمالی به خودرو (گرانش، گریز از مرکز، نیروهای رانشی و ترمزی و…) را داشته باشند. ویژگی های سختی و میرایی تعلیق بایستی چنان برگزیده شوند که پایداری و آسایش خودرو تامین گردد.

برای پی بردن به جایگاه سیستم تعلیق، خودرو را در سه حالت زیر در نظر می گیریم:

بی تعلیق: بدون سیستم تعلیق، تایر و بدنه معلق می باشند. در نتیجه هر ناهمواری در سطح جاده، به سرنشینان خودرو منتقل خواهد شد.

با تعلیق و بی لرزه گیر: در این حالت تایر به زمین چسبیده ولی بدنه معلق می باشد. در نتیجه بدنه خودرو به طور مداوم به بالا و پایین نوسان می کند.

با تعلیق و لرزه گیر: در این حالت تایر و بدنه به زمین چسبیده است و لرزه گیر، نوسانات فنر را دفع می نماید چرخ ها به راحتی به بالا و پایین حرکت کرده و پایداری، اطمینان و راحتی خودرو را در پی خواهد داشت.

شکل 1 ـ مقایسه خودرو بدون تعلیق، با تعلیق بدون لرزه گیر و با تعلیق کامل

زیر بخش های عمده سیستم تعلیق شامل تایر، فنر و لرزه گیر می باشد که وظیفه آنها برقراری تماس بین چرخ و زمین، ایمنی و راحتی سرنشینان می باشد. نیز برای کاهش و در صورت امکان حذف سر و صدا و ارتعاشات، موادی چون لاستیک، چرم، اسفنج، فنرهای متفاوت (مارپیچی، شمشی و میله های پیچشی) و ضربه گیرهای مختلف (اصطکاکی، هیدرولیکی و گازی) به کار می رود.

زیربخش های سیستم تعلیق

فنر

فنر عنصری انرژی دهنده و گیرنده می باشد که بر اثر تغییر شکل کشسان انرژی پتانسیل آن تغییر می کند. در یک سیستم مکانیکی سختی نمایانگر ویژگی های فنریت آن است.

در تعیین ویژگی های فنریت سیستم های مکانیکی باید انعطاف پذیری قطعات را نیز لحاظ کرد. محاسبه سختی مؤثر یک مجموعه به سادگی و با بهره از قانون برآیند فنرها امکان پذیر است. اگر دو عضو به صورت سری قرار گرفته باشند، آنگاه فنر معادل به قرار زیر است:

(1-1)

اگر دو عضو به صورت موازی قرار گرفته باشند، آنگاه فنر معادل به قرار زیر است:

(1-2)

شکل 2 ـ روش های مختلف سرهم بندی فنر: روش موازی، روش سری و روش پیچشی

کلیک جهت دانلود