طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره در صنعت

طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره در صنعت

دسته: فنی و مهندسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 119 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 102

انواع مخازن نگهداری

در فرآیندهای شیمیایی نیاز به حمل ونقل ونگهداری مواد است که برای اینکاراز مخازن استفاده می کنند. این مخازن بسته به نوع ماده وخواص فیزیکی وشمیایی آن گوناگون هستند

مخازن به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

• مخازن ذخیره

• مخازن

مخازن ذخیره سرباز

مخازن ذخیره بسته

مخازن ذخیره سقف ثابت

مخازن ذخیره با سقف شناور

• سقف Pontoon type

• سقفPan type

مخازن تحت فشار

طبقه بندی مخازن تحت فشار

1-طبقه بندی بر اساس شکل

طبقه بندی براساس فشار

• مخزن تحت فشار داخلی

• مخزن تحت فشارخارجی

طبقه بندی بر اساس حرارت

1٫ مخزن تحت فشار حرارتی

2٫ مخزن تحت فشار غیر حرارتی

طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره

مخازن جدار نازک

مخازن جدار ضخیم

اجزای مخازن تحت فشار

عدسیهای ظروف تحت فشار

تکیه گاهها

تکیه گاهskirt

تکیه گاه lug

تکیه گاه saddle

انواع فلنجها

توربین گاز

فصل دوم

تئوری فرایندهای توربین گازی در افزایش قدرت و راندمان

2-5-1- بازیابی حرارت

2-5-2- اصلاح قدرت خروجی واحد توربین

2-5-3- کاستن از قدرت مصرفی کمپرسور

2-6-3- تأثیر تغییرات دمای هوای ورودی به کمپرسور

فصل سوم

خنک کاری هوا

3-1- ضرورت خنک کردن هوای ورودی کمپرسور

1- خنک کاری میانی

2- خنک کاری تبخیری

3- خنک کاری به وسیله سیستم ذخیره سرما

4- خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور به وسیله چیلر

  • طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره در صنعت
  • طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره در صنعت

کلیک جهت دانلود