اقدام پژوهی ششم ابتدایی علاقه مند کردن دانش آموزان به کارگروهی یا همیاری در کلاس (10)

اقدام پژوهی ششم ابتدایی علاقه مند کردن دانش آموزان به کارگروهی یا همیاری در کلاس

اقدام پژوهی ششم ابتدایی علاقه مند کردن دانش آموزان به کارگروهی یا همیاری در کلاس

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 30

مقدمه:

دنیای امروز دنیای تشکیل تیم های کاری است و اگر در هر موسسه یا سازمان افراد موفق به کار گروهی نشوند، شرکت و سازمان، یکی از کلید های مهم موفقیت را از دست داده است.

دوران کنونی، دوران تخصص های متفاوت است. امروز دیگریک نفر تنها به صرف این که در یک رشته تخصص یا حتی فوق تخصص دارد نمی تواند در فعالیت های مختلف آموزشی، تجاری، اقتصادی، درمانی و… موفق باشد.

به عبارت دیگر، دنیای امروز دنیای تشکیل تیم های کاری است و اگر در هرموسسه یا سازمان افراد موفق به کار گروهی نشوند، شرکت و سازمان، یکی از کلید های مهم موفقیت را از دست داده است.

یکی از معیارهایی که کشورهای توسعه یافته را از کشورهای در حال توسعه مجزا می کند، فرهنگ گروهی کار کردن است، در کشورهای توسعه نیافته، افراد علاقه یی به فعالیت های گروهی ندارند و همین امر سبب می شود علاوه بر صرف انرژی بیشتر، کارها با کیفیت پایین ترین انجام پذیرد.

اصولا جهت رسیدن به یک جامعه کارآفرین، رشد فعالیت های گروهی نیز ضروری است و بدون چنین ویژگی، کارآفرینی در جامعه فراگیر نخواهد شد.

شرکت مایکروسافت جهت تهیه متن برنامه ویندوز 2003 از پنج هزار برنامه نویس کمک گرفت به گونه یی که این تعداد افراد در یک کار گروهی، موفق به طراحی این برنامه شدند. مهمتر از طراحی و تولید این برنامه، باید از هماهنگی و همبستگی های گروهی لازم برای رسیدن به این هدف نام برد. حال ما با این سوال روبرو خواهیم بود که چگونه باید یک گروه کاری موفق را سازماندهی کنیم و چه شرایط فرهنگی باید بر این گروه حاکم شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

برای رسیدن به این هدف باید از قدم های کوچک آغاز کرد تا در نهایت با کسب تجربیات لازم بتوان به تشکیل گروه های بزرگتر اقدام نمود.

گروه های بزرگتری که بتوانند زمینه ساز تحول در جامعه باشند. در این مقاله تلاش می شود فرصتی برای اندیشیدن در این خصوص پدید آید. رشد و بسط فرهنگ گروهی کار کردن نیازمند انجام پژوهش های لازم در این زمینه است زیرا فرهنگ جامعه ما با دیگر کشورها متفاوت است و لذا

بعضی از دستورالعمل های ارایه شده در مقالات نویسندگان کشورهای دیگربرای ما کارساز نخواهد بود.

کلیک جهت دانلود