ساخت و ساز و مصالح ساختمانیFlexural strengthening of reinforcement concrete beams using high performance fiber reinforcement cement based composite (HPFRCC) and carbon fiber reinforced polymers (CFRP)

ساخت و ساز و مصالح ساختمانیFlexural strengthening of reinforcement concrete beams using high performance fiber reinforcement cement-based composite (HPFRCC) and carbon fiber reinforced polymers (CFRP)

مقاله اصلی 14 صفحه و مربوط به سال 2013 می باشد

ترجمه 37 صفحه و به صورت word قابل ویرایش می باشد.

چکیده

این مقاله روشی تقویتی را با استفاده از ترکیب عملکرد بالای استحکام فیبر سیمان بر پایه کامپوزیت (HPFRCC) و پلیمرهای فیبر کربن تقویت شده (CFRP) ارائه می دهد. برای سنجش عملکرد این روش تیرهای بتن مستحکم (RC) با ورق های فلزی CFRP که از نظر شکستگی مورد امتحان قرار گرفته اند تقویت شده اند. به منظور کنترل بهتر شکستگی بتن و ممانعت / تاخیر شکستگی ورق های فلزی CFRP مصالح ساختمانی با کارایی بالای بر پایه HPFRCC با میکروفیبرهایی با طراحی مخصوص جهت بکار بردن در لایه انتقال با هم مخلوط شده اند. در نتیجه موادی (مصالحی) با وضعیت شبه فشار – سختی استحکام بالا و سختی شکست به دست می آید. موارد قابل استعمال (کاربردها) CFRP در سطح لایه انتقال تشکیل شده توسط HPFRCC به طور قابل توجهی عملکرد امتحان نمونه ها را بهبود می بخشند.

لینک دانلود اصل مقاله

http: //s6. picofile. com/file/8217901484/Construction_and_Building_Materials. pdf. html

کلیک جهت دانلود