مقاله ارتقاء شغلی معلمان «روانشناسی و مشاوره تدریس»

مقاله ارتقاء شغلی معلمان «روانشناسی و مشاوره تدریس»

مقاله ارتقاء شغلی معلمان «روانشناسی و مشاوره تدریس»

دسته بندی: جزوات» روانشناسی و روانپزشکی

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 249 کیلوبایت

مقدمه

اغلب دانش آموزان در جائی که هستند وجود ندارند بلکه در جائی که نیستند به سر می برند.

خلاقیت آدمی بیش از آنکه مرهون یادگیری آموزشگاهی باشد مدیون فراموشی قالب های آموزشی است.

تنها هنر مدرسه این است که با عث می شود آدمی قدر اوقات فراغت خود را بداند.

مفیدترین، شریفترین و در عین حال ظریفترین کار معلم آن است که به جای پر کردن ذهن دانش آموزان تا آنجا که میتواند ذهن آنان را تهی و خالی کند. آنگاه اشتها، رغبت و گرسنگی فزاینده در طلب علم و معرفت حاصل میشود.

در یک نظام آموزشی بیمار، تبعیت، تقلیدوتمکین، مجموعه عناصر یکپارچه نردبان چند پارچه ارتقا به مدارج بالاتر و مدارج والاتر است.

  • ارتقاء شغلی
  • مقاله ارتقاء شغلی
  • مقاله ارتقاء شغلی معلمان
  • ارتقاء شغلی معلمان
  • روانشناسی و مشاوره تدریس
  • مقاله ارتقاء شغلی معلمان روانشناسی و مشاوره تدریس

کلیک جهت دانلود