نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در رضایت شغلی (4)

نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در رضایت شغلی

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در رضایت شغلی

چکیده:

ِبی شک فرد و جامعه برای بقای خود به کار و تلاش نیاز دارند. ورود به عرصه کار در زندگی هر شخص یکی از مهمترین مراحل زندگی محسوب می شود

از طرف دیگر رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار محسوبمی شود همانطور که می دانیم بهره وری ناشی از عوامل مختلفی چون استفاده بهینه از امکانات، زمان و استفاده مطلوب از نیروی انسانی می باشد در شرایطی نیروی انسانی توانایی های خود را در انجام کار به بهترین نحو مطلوب بروز می دهد که علاوه بر سایر عوامل دارای احساس رضایت شغلی از فعالیتی که انجام می دهد باشد.

عواملی که در ایجاد رضایت شغلی مؤثرند را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

الف- عواملی که در مراحل قبل از انتخاب شغل می تواننددر رسیدن به رضایت شغلی مؤثر باشند.

ب – عواملی که بعد از انتخاب شغل و در طی فرآیند انجام کار رضایت شغلی را ایجاد می نمایند.

مقوله راهنمایی و مشاوره شغلی یکی از عواملی است که در دسته اول قرار می گیرد به عبارت دیگر چنانچه شخص بتواند در طول تحصیل و مرحله کاریابی از راهنمایی مناسب در زمینه مشاغل برخوردار شود احتمال اینکه در آینده از کاری که انجام می دهد احساس رضایت داشته باشد، افزایش می یابد.

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر در راهنمایی و مشاوره شغلی می پردازد و نقش آن را در ایجاد رضایت شغلی افراد بررسی می نماید.

کلمات کلیدی: راهنمایی شغلی، اطلاعات شغلی، مشاوره، رضایت شغلی

مقدمه:

رضایت شغلی از جمله عوامل مهمی است که باید در توسعه اقتصادی مورد توجه دقیق قرار گیرد هر فردی کوشش می کند شغلی را انتخاب نماید که علاوه بر تأمین نیازهای مادی از نظر روانی هم او را ارضاء نماید به این دلیل بررسی خصوصیات فردی افراد ضروری به نظر می رسد در غیر اینصورت بکار گرفتن افراد در مشاغلی که به آن علاقمند نیستند یا توانایی و استعداد انجام آن را ندارند علاوه بر کاهش بهره وری و کارایی موجب از دست رفتن نیروی انسانی می شود.

برای آنکه این مشکلات کاهش یابند باید سطح دانش عمومی افزایش یابد و برنامه های مشاوره شغلی و حرفه ای در مدارس و دانشگاه ها و… مورد توجه قرار گیرد.

ایالات متحده یکی از نخستین کشورهایی است که در آن مراکز ویژه راهنمایی و مشاوره شغلی تأسیس شده است. اولین مرکز راهنمایی که در واقع مرکز راهنمایی حرفه ای بود در سال 1908 میلادی در بوستون به وسیله فرانک پارسونز که به پدر راهنمایی حرفه ای معروف است تأسیس شد. وی لازمه هدایت حرفه ای را پیروی از سه اصل زیر می دانست:

شناخت توانایی ها و علایق و مهارتهای حرفه ای فرد.

شناخت شغلی و موقیتهای شغلی.

ایجاد ارتباط منطقی بین دو اصل یادشده.

هر چند فرایند انتخاب شغل در طول زندگی افراد به طور مداوم و پیوسته ادامه دارد سازش منطقی بین

کلیک جهت دانلود