اقدام پژوهی دبیر ریاضی چگونه توانستم به کمک ارائه راهکار های جذاب و دانش آموز محور علاقه به درس ریاضی را در دانش آموزانم نهادینه سازم

اقدام پژوهی دبیر ریاضی چگونه توانستم به کمک ارائه راهکار های جذاب و دانش آموز محور علاقه به درس ریاضی را در دانش آموزانم نهادینه سازم؟

دانلوداقدام پژوهی دبیر ریاضی چگونه توانستم به کمک ارائه راهکار های جذاب و دانش آموز محور علاقه به درس ریاضی را در دانش آموزانم نهادینه سازم بافرمت ورد وقابل ویرایش

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد

چکیده

از اوایل سال تحصیلی، همواره رفتار دانش آموزان در ساعت ریاضی، توجه من را به موضوعی از این قرار به خود جلب می¬کرد. بدان معنا که در این ساعت، شاهد چهره¬های درهم رفته و بی حوصله¬ی آنان بودم. بعضی از دانش آموزان در این ساعت با یکدیگر صحبت می¬کردند، برخی از آن ها بی مورد اجازه¬ی بیرون رفتن از کلاس را می¬گرفتند، چند تا ازدانش¬آموزان سرشان را روی میز خود گذاشته چرت می زدند. در واقع آن چه بیش از هر چیز من را متعجّب می کند، کم¬تحرکی و بی¬توجهی آنان نسبت به درس ریاضی بود. اینجانب منصور حیدری تبار در اقدام پژوهی فوق راهکارهای چگونگی علاقه مند ساختن دانش آموزان دوره متوسطه ا. ول را به درس ریاضی مورد بررسی قرار داده ام. امید است پژوهش مذکور بتواند در جهت پیشبرد اهداف آموزشی مورد قبول واقع شود.

توصیف وضع موجود

اینجانب… مدت… سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم. و هم اکنون دبیر ریاضی آموزشگاه… دوره… هستم. در اوایل سال تحصیلی اخیر زمانی که فعالیت­های عملکردی درس ریاضی به دانش آموزان ارائه می­شد تا انجام دهند، مشاهده می­کردم که بی­حوصله، بی­دقت و نامرتب انجام می دهند. از این که آن ها این قدر نسبت به درس ریاضی بی­توجه بودند، متأثر می شدم. احساس می­کردم حتماً مشکلی هست که به درس مورد­ نظر بی­اعتنا هستند، به همین دلیل توجهم به این مسأله بیش­تر جلب شد با توجه به این که درس ریاضی یکی از علوم پایه محسوب می شود، عدم­ علاقه به این درس، منجر به ناتوانی یادگیری شده، در نهایت، نه تنها باعث افت تحصیلی و اتلاف بودجه می شود، بلکه به سرزنش و تحقیر دانش آموزان، تشکیل خودپنداره ی ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و سلامت روان­شان را نیز به مخاطره می اندازد. و چه بسا آنان را به مکانیزم های دفاعی ناموفق بکشاند. این مشکلات، از مدرسه و دانش آموزان، به خانه و خانواده کشانده شده و اضطراب و ناخشنودی را در همه فضای زندگی می پراکند و حاصل همه­ی این­ها، آسیب سختی است که به بهداشت روانی جامعه وارد می شود. (تبریزی، 1384، ص7) از این رو، و بر اساس وظیفه­ی خطیر الهی و تعهد شغلی خود و احساس مسئولیتی که در برابر دانش آموزانم داشتم، سعی کردم ابتدا علل بی علاقه گی آنان را نسبت به درس ریاضی ریشه­یابی نموده و سپس به حل آن مبادرت ورزم. مسأله­ای که برایم مطرح می شد این بود؛ با توجه به محور بودن دانش آموزان در فعالیت های کلاس، در راستای هدف این اقدام پژوهی چه راه­کارهای عملی را می توان ارائه نمود تا میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های مربوط به آن بیشتر شود؟ به عبارت روشن­تر، با استفاده از چه روش­هایی می­توان، زمینه­ی مناسبی برای شرکت فعال فراگیران در انجام فعالیت های مربوط به درس ریاضی فراهم نمود؟ بنابراین، در تحقیق حاضر که از نوع پژوهش در عمل بوده است، در پی آن بودم تا با استفاده از ابزار معتبر علمی به جمع آوری داده ها­ی لازم با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مسأله و دست­یابی به راه­حل های مورد نیاز برای حل آن پرداخته، تا پس از انتخاب و اعتبار بخشی مناسب، به اجرای آن ها بپردازم.

کلیک جهت دانلود