اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم؟

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 32 صفحه می باشد.

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد.

بیان مسئله

بر پایی نماز در مدارس وظیفه ای خطیر و بسیار حساس است، زیرا مدارس جدای از ویژگیهای منحصر به فرد، محل تشویق، اضطراب، رقابت های نگران کننده توأم با شکست و پدیده های ناخوشایند دیگری است که هر کدام از آن ها به تنهایی قادر به تبدیل محرکهای خنثی به محرکهای شرطی نیرومند فراخوان اضطراب و حالات ناخوشایند روانی می باشند. بنابراین ایجاد اصلاحات بنیادی به منظور تغییر در نگرش دانش آموزان نسبت به مناسک جاری به ویژه نماز جماعت می تواند زمینه ساز تحولات اساسی در شخصیت دانش آموزان شود و نه تنها نگرش آنها را نسبت به صورت ظاهری عبادات بهبود بخشد. بلکه در جهت گیری اصولی به سوی ارزشهای انسانی آنها را هدایت نماید. بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی کاهش یافته و تهاجم فرهنگی بیگانه به نسل نو چندان کاری از پیش نخواهد برد و در زمینه فکری و اخلاقی از انحراف مصون خواهند ماند. همه ی کودکان و نوجوانان، محتاج هدایتند و به یک برنامه ی صحیح زندگی نیاز دارند. این نیاز برآورده نمی شود، مگر با پرورش حس مذهبی، احیاء فطرت و فراهم نمودن زمینه های رشد و به کمال رساندن فضایل اخلاقی آنها که نماز کامل ترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان است.

در دین ما نماز به عنوان ستون دین تلقی شده و ملاک ارزش آدمی و قبولی کلیه ی اعمال و فرائض دیگر اوست و اگر درست اقامه گردد، به عنوان معراج مؤمن و رأس دین شمرده می شود، که نیاز به مداومت ومحافظت دارد. بدون تردید، همه ی کودکان و نوجوانان، بالفطره استعداد پذیرش و انجام تکالیف مذهبی را دارند اما آنچه مهم است، چگونگی روش ها و ارائۀ شیوه های جذب آنها به سوی تکالیف مذهبی است. با اعتقاد بر این اصل بود که بر آن شدم تا دریابم که راهها و شیوه های جذب دانش آموزان به اقامۀ نماز جماعت، که عالی ترین ارتباط انسان با خداست، چیست؟

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

بنده حدود 23 سال است که در آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم از این مدت 23 سال اکثر سالها در مدارس ابتدایی شهرستان خصوصاً در روستاها بعنوان آموزگار تدریس نموده ام. هم اکنون یعنی در سال تحصیلی… معلم کلاس سوم دبستان… که دارای 31 نفر دانش آموز است می باشم. این دبستان تنها آموزشگاه پسرانه… بوده که در آن 12 کلاس درس و 364 دانش آموز مشغول به تحصیل می باشند. در این مدرسه یک مدیر مستقل، سه معاون آموزشی، پرورشی، اجرایی، یک مربی ورزش و 2 نفر همکار خدماتی و 12 نفر با اینجانب آموزگار وجود دارد. دانش آموزان کلاس سوم در اکثر درسها در حد خوب و خیلی خوب بوده و بچه هایی منظبط اکثر خانواده های آنان کشاورز و دامدار و کارگر می باشند. میزان سواد والدین آنها از دیپلم به پایین بوده اما متأسفانه به خواندن نماز چه به صورت جماعت و چه انفرادی علاقه ای از خود نشان نمی دادند. بنابراین برای من این سؤال مطرح بود که چرا فراگیران این کلاس توجهی به خواندن نماز ندارند. بنده سعی کردم که وضعیت نامطلوب را از طریق اقدام پژوهی به وضعیت مطلوب برسانم. لذا با توجه به چرخه ی موجود در اقدام پژوهی که دارای مراحل زیر بوده این مسئله را که چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم حل نمایم.

کلیک جهت دانلود