اقدام پژوهی در مورد رعایت بهداشت در مدرسه (7)

اقدام پژوهی در مورد رعایت بهداشت در مدرسه..

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه متوسطه اول هجرت را به رعایت بهداشت در مدرسه وادار سازم؟

قدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 30

چکیده

یکی از مهمترین راه های ارتقا بهداشت و سلامت دانش آموزان اجرای پروژه های مختلف آموزشی بهداشت با تکیه بر مشارکت فعال آنان در فعالیت های مختلف بهداشتی است از سوی دیگر تحقق هدفهای بهداشت مدارس مستلزم دخالت، مشارکت و همسویی خانه، مدرسه، مراکز بهداشتی – درمانی و جامعه است.

در عصر کنونی یا عصر اطلاعات و ارتباطات، دانستنی ها و اطلاعات بهداشتی می توانند نقش مهمی در پیشرفت کشور داشته و موجب کاهش فاصله تکنولوژی ما با سایر کشور های توسعه یافته شود.

ارتقای سطح آگاهی بهداشتی، نقش مهم در تغییر بینش و عملکرد افراد جامعه دارد لذا هر گونه سرمایه گذاری در این زمینه تاثیر چشمگیری در آهنگ رشد و پیشرفت جامعه خواهد داشت.

اینجانب زهرا خدارحمی معاون دبیر آموزشگاه هجرت ملوسان مجتمع ابوذر سعی نمودم دانش آموزان آموزشگاهم را به رعایت بهداشت فردی علاقه مند کرده و اقدام پژوهی خود را در این باره بنویسم.

مقدمه:

مدرسه موقعیت اجتماعی خاصی است که آموزش و رشد شخصیت کودکان امروز که جامعه ساز فردا هستند، روش های صحیح آموزشی، فضای فیزیکی مطلوب و محیط مساعد روانی در آن پایه گذاری و اداره می شود. یکی از مهم ترین، اساسی ترین و تاثیرگذارترین مسایل بهداشتی مدرسه، رعایت بهداشت محیط در مدرسه است. از سوی دیگر، مدرسه، خانه وسیعی است که تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان، ساعات فراوانی از عمر گرانبهای خویش را در آن سپری می کنند. این خانه مقدس باید دوست داشتنی باشد تا دانش آموزان با

کلیک جهت دانلود