فایل گزارش کارآموزی رنگ و رزین، کارخانه رنگ پودی سمند آرا (7)

فایل گزارش کارآموزی رنگ و رزین، کارخانه رنگ پودی سمند آرا

گزارش کارآموزی درمورد رنگ و رزین (کارخانه رنگ پودی سمند آرا) گروه شیمی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه: 65

فهرست

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

رنگهای تولیدی مورد مصرف در صنایع نساجی

مواد اضافه شونده

مواد یکنواخت کننده:

مواد حمل کننده:

رزین ها:

روغن ها:

رنگ جهت یخچال و فریزر

رنگدانه ها و خواص فیزیکی آنها:

فصل سوم: آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات

کلیک جهت دانلود