فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان (علوم انسانی) درس سوم (افعال معتلّ، فعل مثال)

فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان (علوم انسانی) درس سوم (افعال معتلّ، فعل مثال)

فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان (علوم انسانی) درس سوم (افعال معتلّ، فعل مثال)

آموزش کامل قواعد عربی سوم دبیرستان (علوم انسانی) درس سوم (افعال معتلّ، فعل مثال) به همراه حلّ سؤالات مهم و امتحانی

جهت آمادگی برای امتحانات (میان ترم، پایان ترم، هماهنگ کشوری) و کنکور (سراسری، دانشگاه آزاد)

مباحث آموزشی مورد اشاره در فیلم آموزشی: (معرفی فعل معتلّ، انواع فعل معتلّ، بررسی قواعد اِعلال، معرفی و بررسی فعل مثال)

زمان فیلم آموزشی: 59 دقیقه

کلیک جهت دانلود