تحقیق ایجاد نقشه هوایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در نرم افزارGIS

دانلود تحقیق ایجاد نقشه هوایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در نرم افزارGIS 53 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر ری

عنوان:

ایجاد نقشه هوایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در نرم افزارGIS

استاد راهنما:

جناب آقای مهندس داود وحدت

تهیه کننده:

مرجان عسگری

زمستان 86

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

چراGIS؟ 1

GIS چیست؟ 4

تاریخچه ایجاد GIS 5

چرا از GIS استفاده می کنیم؟ 7

عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم های اطلاعات جغرافیایی 9

فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی 10

اهداف یک سیستم اطلاعات جغرافیایی 12

داده ها و اطلاعات 14

انواع داده ها 15

مدل رستری 16

مدل برداری 18

داده های توصیفی 21

فصل دوم: مولفه های GIS

مولفه های GIS 24

ورودی GIS 25

مدیریت GIS 28

تحلیل GIS 29

خروجی GIS 30

کلبه GIS 31

فصل سوم: قابلیت های GIS

قابلیت های GIS 33

پیوند اطلاعات حاصل از منابع مختلف 33

ادغام داده ها 34

تبدیل هندسی 35

سیستم تصویری و ثبت 37

تبدیل ساختار داده ها 38

بازیابی اطلاعات 40

فصل چهارم: علوم مرتبط با GIS

علوم رایانه ای 42

فصل پنجم: کاربردهای GIS

کاربردهای GIS 44

مراحل انجام کار 48

چرا GIS؟

نخستین پرسشی که ممکن است برای هر فرد در مواجهه با GIS مطرح شود این سوال است که چرا از GIS استفاده می کنیم؟ در پاسخ باید GIS مجموعه ای است از امکانات و قابلیت های ویرایشی و بروزرسانی سریع داده ها که روش های سنتی فقد آن هستند. اگر محاسبه مسیر دو شهر را بر روی نقشه خطی، یک کارکرد ساده GIS بنامیم، باید اعتراف کنیم که انجام محاسبات سریع، هم زمان و پیچیده پارامترهای مختلف، مدل سازی و نمایش الگوهای مکانی (محاسبه تراکم نسبی جمعیت دو شهر، مقایسه میزان فضای سبز شهری، تعداد بیمارستان ها و مدارس، ویژگی های محیطی مانند درجه حرارت، ارتفاع و شیب و پیش بینی وضعیت زیست محیطی شهرها) بر پایه نقشه های مزبور دشوار است و روش های سنتی موجود به دلیل حج زیاد داده ها و نیازمندی ها، قادر به تأمین همه اهداف نیستند. لازم به یادآوری است که افزایش توانمندی بشر، از یک سو بر تعداد گزینه ها و راهکارها افزوده و از سوی دیگر نیازمندی ها را فزونی بخشیده و بهره گیری از ابزار و شیوه های نوین و کارآمد را اجتناب ناپذیر ساخته است. GIS بر خلاف روش های سنتی، داده های جمع آوری شده را به شکل رقومی ذخیره می سازد و با استفاده از روش های متنوع، داده های حاصل از منافع متفاوت (نقشه های موجود، داده های مربوط به عملیات پیمایش زمینی،

کلیک جهت دانلود