فایل گزارش کارورزی تمرین معلمی طراحی فعالیت یادگیری (4)

دانلود فایل گزارش کارورزی تمرین معلمی (2) طراحی فعالیت یادگیری

گزارش کارورزی تمرین معلمی (2) طراحی فعالیت یادگیری

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 39

چگیده:

این مجموعه که شامل 8 فعالیت یادگیری می باشد که مربوط به کارورزی 2 رشته علوم تربیتی (گرایش ابتدایی و پیش دبستانی) است. در این مجموعه سعی شده است که تمامی فعالیت ها بر اساس درسنامه فعالیت های یادگیری کارورزی 2 تهیه و تنظیم شوند.

در این اثرهر فعالیت یادگیری شامل 4 بخش می شود:

  • تعریف فعالیت یادگیری
  • مقدمه فعالیت
  • جدول مراحل و گام های اجرایی فعالیت
  • نکات تکمیلی و توضیحی (نقشه مفهومی/جداول و نمودارها/مستندات و…)

و در پایان نیز منابع و ماخذ اورده شده است، بیشتر انها کتاب های روش تدریس می باشند که در طراحی مراحل فعالیت های یادگیری از انها بهره گرفته شده است.

کلیک جهت دانلود