پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 22 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 7

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

بی تردید یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل (JDI) است. این مقیاس که توسط اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از 400 تحقیق به کار گرفته شده است. (JDI) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به کار می رود. ماهیت مقیاس (JDI) بر پایه این اعتقاد است که رضایت شغلی در مقایسه با ادراک فرد از شغل های جایگزینی که در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می گیرد (اسمیت و همکاران، 1989).

در مقیاس (JDI) برای هر یک از حوزه های رضایت، فهرست کوتاهی از عبارت ها و صفت ها ارائه شده که از مقیاس های قبلی رضایت شغلی، پیشینه تحلیل های عاملی، مصاحبه ها و تجربه های شخصی استخراج شده است. (هومن، 1381). نتایج بسیاری از تحقیق ها نشان می دهد که تعداد دقیق سطوح تا حدی متفاوت است، اما آنچه فصل مشترک همه آن ها را تشکیل می دهد، ظاهر شدن ثابت 5 سطح است (اسمیت و همکاران، 1989). پرسشنامه حاوی 72 سوال بسته پاسخ می باشد که در مقابل هر یک سه گزینه، بله، نه، نمی دانم، وجود دارد که از پاسخگو خواسته شده، عبارت را به دقت مطالعه کرده، سپس نوع موافقت خود را با هریک از عبارات با علامت ضربدر مشخص نماید. پرسش نامه ی مذکور پنج سطح از رضایت شغلی را اندازه می گیرد که شامل، ماهیت کار (18 سوال)، سرپرست (18 سوال)، همکاران (18 سوال)، دستمزد (9 سوال) و ترفیع (9 سوال) است. در ضمن بخش اول پرسش نامه شامل مشخصات فردی جامعه آماری مانند، وضعیت تأهل، آخرین مدرک تحصیلی، سابقه، سنوات شغلی و سن می باشد…

طریقه نمره گذاری پرسش نامه رضایت شغلی (JDI)

یکی از ویژگی های روش شناختی مقیاس (JDI) استفاده از سه نمره برای هر یک از پاسخ هاست. این مقیاس به جای آنکه به گونه معمول امتیاز 1، 2 و 3 را مانند دیگر مقیاس های سه امتیازی در نظر بگیرد، به پاسخ (آری و نه) با توجه به پاسخ، نمره ی سه یا صفر و به پاسخ (نمی دانم) یک نمره می دهد. بدیهی است که پاسخ (نمی دانم) بیشتر از آنکه شاخص رضایت شغلی باشد، شاخص نارضایتی است (هومن، 1381). نحوه امتیاز بندی (نمره گذاری) در جدول زیر بیان شده است:

جدول3-6: نحوه امتیازبندی پرسش نامه رضایت شغلی (JDI)

طریقه نمره گذاری

جنبه های رضایت شغلی

نمره ی 3 برای جواب بله و نمره ی صفر برای جواب نه

برای سوال هایی با شماره های زیر

نمره ی 3 برای جواب نه و نمره ی صفر برای جواب بله

برای سوال هایی با شماره های زیر

ماهیت کار /
عامل سرپرست 17، 14، 12، 11، 9، 8، 3، 2
عامل همکاران /
عامل حقوق 8، 5، 2، 1 9، 7، 6، 4، 3
عامل ترفیعات 7، 6، 4، 2

و جواب (نمی دانم) برای تمام سوال ها یک نمره دارد. در پایان برای محاسبه ی نمره ی هر کدام از جنبه ها، تعداد جواب های (بله و نه) که سه امتیازی هستند را در سه و تعداد جواب های نمی دانم را در یک ضرب و نمره های بدست آمده را با هم جمع می کنیم و برای محاسبه ی نمره ی کل، نمره های تمام جنبه ها را با هم جمع می کنیم…

توجه: (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 72

تعداد مولفه: مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

  • پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
  • شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

کلیک جهت دانلود