حقوق مولف، رادیو و تلویزیون

حقوق مولف، رادیو و تلویزیون

انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است.

دسته بندی: جزوات» حقوق و علوم سیاسی

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 118 کیلوبایت

مقدمه

انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است.

یک اثر در اماتیک یا موزیکال، برای مثال، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد. این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد. اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال این اثر را در سطح قاره ها تأمین نمایند. به هر طریق که باشد انتقال وانتشار اثر فکری می تواند در سراسر جهان انجام پذیرد. از طریق دیگر پیشرفت میکرو فیلم وظهور تکنیکهای جدید تکثیر، مانند xerrographe و استفاده از محتوای اثر فکری (به وسیله کامپیوتر) مسائل تازه ودشواری را درمورد حمایت حقوق مؤلفین ایجاد کرده که خود مباحثات شدیدی را برانگیخته است. این مسائله ومشکلات در انتظار راه حل می باشند.

پیشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعی وتوسعه بی رویه ونامنظم انتشار آثار فکر در تمام جهان با توسعه قانونگذاری دراین زمینه همراه نبوده است. به عنوان شاهد، قوانین ملی وداخلی و قراردادهای بین المللی را ذکر می نماییم. قوانین مخصوص حاکم برحقوق مؤلف در کشورهایی که گزارش ملی آنها به ما رسیده و ما در گزارش کلی خود اشارات خود را به آنها محدود میکنیم، بعضی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم و برخی مربوط به سی سال اخیر بوده اند.

مثلاً در بلژیک قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 می رسد (سال تدوین کنوانسیون برن). در ایالات متحده، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظیم شده است. مطالعاتی که پس از 1955 بوسیله دفتر حقوق مؤلف انجام گردید، در 1961 منجر به تدوین لایحه اصلاحی شد که در 1964 تقدیم کنگره گشت و از آن پس نیز تغییراتی در آن داده شد.

در ایتالیا مواد 2575 تا 2583 قانون مدنی مورخ 16 مارس 1942، قانون اوریل 1941 در مورد ((حمایت حقوق مؤلف و سایر حقوقی که ملازمه با اجرای آن دارد)) و همینطور مقررات خاص دیگر، مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظیم می نمایند.

در فاصله بین 1952 تا 1957 قوانین متعددی درباره حقوق مؤلف به تصویب رسیده اند که عبارتند از: قانون 10 ژوئیه 1952 در لهستان، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان که مقررات خاص متعددی را به دنبال داشته است، قانون 27 ژوئن 1956 در رومانی و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه.

تصویب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربی که قسمتی از آن بوسیله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گردیده و همچنین قانون 6 مه 1970 در ژاپن، کار ده سال اخیر را در این زمینه مشخص و چشمگیر نموده است. کلیه این کشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجدید نظرهای آن ویا به برخی از آنها پیوسته اند. از این کشورها باید ایالات متحده را مستثنی نمود که معذلک نقش مهمی را در تهیه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته که به آن نیز از میان ممالکی که ما درباره آنها بحث و تحقیق می نمائیم، آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایتالیا ملحق گشته اند.

کوشش و سعی ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمینه انتشار از طریق رادیو و تلویزیون در حقوق کشورهائی است که گزارشهای ملی آنها را دریافت کرده ایم. این امر به ما اجازه می دهد که از وضع حقوقی تطبیقی در این مورد با توجه به این خصوصیت که حقوق کشورهای مورد بحث ما نماینده نظامهای مختلف حقوقی هستند، آگاه کردیم.

شایسته بنظر میرسد که مطالب خویش را به سه قسمت که با عنوان موضوع ما تطبیق دارند، تقسیم نماییم: یعنی حقوق مؤلف – رادیو – تلویزیون.

  • پروژه حقوق مولف
  • مقاله حقوق مولف
  • رادیو و تلویزیون
  • تحقیق حقوق مولف
  • رادیو و تلویزیون
  • رادیو و تلویزیون
  • پایان نامه حقوق مولف
  • رادیو و تلویزیون

کلیک جهت دانلود