گزارش تخصصی با موضوع پر رنگ تر و پر بار تر کردن نقش مدرسه درافزایش سطح سلامت روحی و روانی در دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی با موضوع پر رنگ تر و پر بار تر کردن نقش مدرسه درافزایش سطح سلامت روحی و روانی در دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی با موضوع پر رنگ تر و پر بار تر کردن نقش مدرسه درافزایش سطح سلامت روحی و روانی در دانش آموزان

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 29

قیمت 3000 تومان

قسمتی از مجموعه

مقدمه (طرح موضوع وبیان مساله)

یکی از مکانهایی که فعالیت بهداشت روان در آنجا میتواند مفید باشد، مدارس است. مدارس با در بر گرفتن بخش عظیمی از جمعیت آینده ساز جامعه، به عنوان یک مرکز فرهنگی، اجتماعی مهم در جامعه مطرح میباشد. در عصر ما هدف از مدرسه رفتن صرفا انباشتن مطالب در ذهن نیست، بلکه پروش همه جانبه شخصیت دانش آموز میباشد. در این میان عوامل آموزشی مهمترین و موثرترین افراد در هر موسسه تربیتی است. آنها مرجع واقعیت برای کودک و نوجوان هستند، بنابراین به دلیل اهمیت آنها، به ویژه در نظر دانش آموزان، از آنها انتظار میرود که با شناخت دقیق دانش آموز و کشف مشکلات آنها، موقعیتهای آموزشی را به گونه ای ترتیب دهند که احساس رضایت مندی را در دانش آموزان به وجود بیاورند. از آنجایی که کشور ما یکی از جوانترین جوامع دنیاست و در آن بیش از 20 میلیون کودک و نوجوان زندگی میکنند و بخش عظیمی از این جمعیت کثیر در مدارس ابتدایی تحصیل میکنند، لذا میتوان گفت که بهترین موقعیتی که میشود با آنها ارتباط منسجم و منظمی برقرار کرد، از طریق دستگاه تعلیم و تربیت است (محمدرضا شرفی، (. 1372

تامین بهداشت و سلامت روحی و اخلاقی کودکان و نوجوانان که قریب یک سوم جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند، یکی از وظایف اساسی دست اندرکاران مسائل تربیتی و بهداشتی است و با توجه به نتایجی که عدم ارضای نیازهای کودکان و نوجوانان به بار می آورد و با عنایت به این امر که پیشگیری همیشه ارزانتر و آسانتر از درمان است. دست اندرکاران امور فرهنگی کشورمان خصوصا معلمان به دلیل ارتباطات گسترده با اقشار کودکان و نوجوانان جامعه، میتوانند از یک سو موجبات پیشگیری از مشکلات و اختلالات و نابسامانی های روانی کودکان و نوجوانان را فراهم آورند و از سوی دیگر، مراتب رشد و شکوفایی استعدادهای آنان را هر چه بیشتر مهیا سا زند.

کلیک جهت دانلود