پایان نامه رشته مدیریت سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پایان نامه رشته مدیریت سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 88

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه:

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت ها مبرهن می سازد. در سده اخیرنیز به جهت اهمیت و ارززش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال 1980 درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفی هر سال روشن و مبرهن می گردد که رهبری اثربخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی که جهان با آنها مواجه است، حیاتی می باشد. امروزه مهندسی مجدد (باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به کیفیت جهانی (استانداردهای ISO 9000 [1]) و تشکیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی

[1] – ISO: International Standards Organization

کلیک جهت دانلود